ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
21 2017-12-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXI/172/2017 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego GminyKrzeszyce na 2018 rok. XXXI/172/2017 Nieobowiązujący
22 2017-12-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXI/171/2017 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszyce”. XXXI/171/2017 Obowiązujący
23 2017-12-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXI/170/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krzeszyce na rok 2018 XXXI/170/2017 Obowiązujący
24 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXX/169/2017 w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Krzeszyce. XXX/169/2017 Obowiązujący
25 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXX/168/2017 w sprawie zmiany budżetu 2017 r. XXX/168/2017 Obowiązujący
26 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXX/167/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXX/167/2017 Obowiązujący
27 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXX/166/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości XXX/166/2017 Obowiązujący
28 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXX/165/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na darowanie na rzecz Samorządu Województwa Lubuskiego działek położonych w obrębie Krzeszyce XXX/165/2017 Obowiązujący
29 2017-10-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIX/164/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część działki nr 340 stanowiącej własność Gminy Krzeszyce położony w obrębie Krzeszyce XXIX/164/2017 Obowiązujący
30 2017-10-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIX/163/2017 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. XXIX/163/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu