ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 341
Data podjęcia
2018-02-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Nr aktu prawnego
15/2018/GKRPA
Status
Obowiązujący
Lp: 342
Data podjęcia
2018-02-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 13/2018/WG w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert konkursu na realizację w formie wsparcia zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Krzeszyce w 2018 roku
Nr aktu prawnego
13/2018/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 343
Data podjęcia
2018-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 dla publicznych przedszkoli i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce
Nr aktu prawnego
12B/2018/OŚW.
Status
Obowiązujący
Lp: 344
Data podjęcia
2018-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 12A/2018/SK w sprawiezmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
12A/2018/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 345
Data podjęcia
2018-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 12/2018/SK w sprawie zmiany budżetu 2018 r.
Nr aktu prawnego
12/2018/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 346
Data podjęcia
2018-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji
Nr aktu prawnego
11/2018/GOPS
Status
Obowiązujący
Lp: 347
Data podjęcia
2017-02-01
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 10/2017/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy
Nr aktu prawnego
10/2017/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 348
Data podjęcia
2018-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru i oceny ofert na "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Krzeszyce" - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
Nr aktu prawnego
9/2018/MŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 349
Data podjęcia
2018-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru i oceny ofert w przetargu nieograniczonym pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody w Malcie
Nr aktu prawnego
8/2018/MŁ
Status
Obowiązujący
Lp: 350
Data podjęcia
2018-01-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 7/2018 w sprawie powołania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej znajdującej się w Urzędzie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
7/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji