ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-10-27 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 90/2017/GN w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 03 listopada 2017 r. 90/2017/GN Obowiązujący
42 2017-10-27 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 89/2017/SK w sprawie zmiany budżetu 2017 r. 89/2017/SK Obowiązujący
43 2017-10-09 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 88/2017/WG w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszycach i powołania Komisji InwentaryzacyjnejNa podstawie art.33 ust.5 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2016.0.446 t.j / i art.26.ust, art.27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U.2016.0.1047 t.j/ Wójt Gminy Krzeszyce zarządza co następuje : 88/2017/WG Obowiązujący
44 2017-10-09 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 87/2017/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia 87/2017/GN Obowiązujący
45 2017-10-06 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w dniu 05/06 października 20107 roku 86/2017/GOPS Obowiązujący
46 2017-10-02 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Krzeszycach do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań 85/2017/WG Obowiązujący
47 2017-10-02 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie odwołania Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach 83/2017/WG Obowiązujący
48 2017-10-02 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru i oceny ofert na "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krzeszyce" - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 82/2017/Mł Obowiązujący
49 2017-10-02 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru i oceny ofert na: Przebudowę urządzeń stacji uzdatniania wody na działkach o nr ew. 52/1 obręb 12 Malta 81/2017/Mł Obowiązujący
50 2017-09-29 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 80/2017/SK w sprawiezmian w planie wydatków budżetu gminy 80/2017/SK Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu