ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2018-08-24 Obwieszczenie OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZESZYCE Z DNIA 24 SIERPNIA 2018 R. Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z uchwałą Nr XXXIII/180/2018 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Krzeszyce na okręgi wyborcze podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie komisji wyborczej w wyborach do Rady Gminy oraz wyborów Wójta Gminy Krzeszyce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Obwieszczenie Obowiązujący
42 2018-08-21 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce ZARZĄDZENIE NR 82/2018/RG Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej do rady gminy , rady powiatu, sejmiku województwa oraz wyborów wójta 82/2018/RG Obowiązujący
43 2018-08-10 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/199/2018 w sprawie zmiany budżetu 2018 r. XXXVII/199/2018 Obowiązujący
44 2018-08-10 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/197/2018 w sprawie przyjęcia przez Gminę Krzeszyce dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze. XXXVII/197/2018 Obowiązujący
45 2018-08-10 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/196/2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu. XXXVII/196/2018 Obowiązujący
46 2018-08-10 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVII/195/2018 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela. XXXVII/195/2018 Zmieniony
47 2018-06-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVI/194/2018 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce XXXVI/194/2018 Obowiązujący
48 2018-06-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVI/193/2018 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r. XXXVI/193/2018 Obowiązujący
49 2018-06-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVI/192/2018 w sprawie zmiany budżetu 2018 r. XXXVI/192/2018 Obowiązujący
50 2018-06-27 Obwieszczenie Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 138 GKB.6733.2.2018 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu