ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 661
Data podjęcia
2013-11-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIX/181/2013 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2014 rok
Nr aktu prawnego
XXIX/181/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 662
Data podjęcia
2013-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/180/2013 w sprawie ustanowienia jako pomniki przyrody drzew rosnących na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXVIII/180/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 663
Data podjęcia
2013-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/179/2013 w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXVIII/179/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 664
Data podjęcia
2013-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/178/2013 w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu na koszt gminy
Nr aktu prawnego
XXVIII/178/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 665
Data podjęcia
2013-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/177/2013 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy w roku 2014 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Nr aktu prawnego
XXVIII/177/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 666
Data podjęcia
2013-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/176/2013 w sprawie zmiany uchwały nr XXI/126/2012 Rady Gminy Krzeszyce z 28 grudnia 2012 r. w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXVIII/176/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 667
Data podjęcia
2013-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/175/2013 w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXVIII/175/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 668
Data podjęcia
2013-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVII/174/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce i w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji
Nr aktu prawnego
XXVII/174/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 669
Data podjęcia
2013-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVII/173/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXVII/173/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 670
Data podjęcia
2013-09-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVII/172/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXVII/172/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji