ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
61 2017-07-31 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 64/2017/SK w sprawiezmian w planie wydatków budżetu gminy 64/2017/SK Obowiązujący
62 2017-07-28 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 63/2017/SK w sprawie zmiany budżetu 2017 r. 63/2017/SK Obowiązujący
63 2017-07-24 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie upoważnienia Pani Eweliny Banickiej - Buksa - Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach do poświadczania za zgodność odpisów dokumentów przedstawionych przez stronę na potrzeby prowadzonych postępowań z oryginałem 62/2017/GOPS Obowiązujący
64 2017-07-24 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 61/2017/GO w sprawie powołania komisji konkursowej ds. oceny ofert konkursu na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 61/2017/GO Obowiązujący
65 2017-07-20 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru i oceny ofert na: Przebudowę odcinka drogi gminnej w Czartowie na działkach nr ewidencyjny 155/2 i 157 60/2017/OB Obowiązujący
66 2017-07-18 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 59/2017/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 59/2017/GN Obowiązujący
67 2017-07-17 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 58 /2017/ośw. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko DyrektoraPrzedszkola Gminnego im. Misia Uszatka w Krzeszycach 58/2017/ośw. Obowiązujący
68 2017-07-05 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 57/2017/SK w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu 2017 r. 57/2017/SK Obowiązujący
69 2017-07-03 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 55/2017/SK w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej kasy Urzędu Gminy Krzeszyce i powołania zespołu spisowego 55/2017/SK Obowiązujący
70 2017-06-30 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Krzeszyce 54A/2017/WG Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu