ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 691
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/161/2013 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXV/161/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 692
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/160/2013 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2012 r.
Nr aktu prawnego
XXV/160/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 693
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/159/2013 w sprawie udzielenia bonifikaty
Nr aktu prawnego
XXV/159/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 694
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/158/2013 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym
Nr aktu prawnego
XXV/158/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 695
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/157/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
Nr aktu prawnego
XXV/157/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 696
Data podjęcia
2013-06-21
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXV/156/2013 w sprawie zmiany uchwały Nr V/30/11 z dnia 25 marca 2011r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXV/156/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 697
Data podjęcia
2013-05-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIV/155/2013 w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
Nr aktu prawnego
XXIV/155/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 698
Data podjęcia
2013-05-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2028
Nr aktu prawnego
XXIV/154/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 699
Data podjęcia
2013-05-16
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2013 r.
Nr aktu prawnego
XXIV/153/2013
Status
Obowiązujący
Lp: 700
Data podjęcia
2013-04-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIII/152/2013 w sprawie przyznania w 2013r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków
Nr aktu prawnego
XXIII/152/2013
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji