ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 731
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
sprawie przyznania w 2012 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Nr aktu prawnego
XX/121/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 732
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r.
Nr aktu prawnego
XX/120/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 733
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zarządzania poboru podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenie inkasentów oraz określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Nr aktu prawnego
XX/119/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 734
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego
Nr aktu prawnego
XX/118/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 735
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
Nr aktu prawnego
XX/117/2012
Status
Nieobowiązujący
Lp: 736
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe okręgi wyborcze.
Nr aktu prawnego
XX/116/2012
Status
Nieobowiązujący
Lp: 737
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy w roku 2013 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Nr aktu prawnego
XX/115/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 738
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Nr aktu prawnego
XX/114/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 739
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
XX/113/2012
Status
Zmieniony
Lp: 740
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XX/112/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji