ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 741
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XIX/111/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 742
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
zmieniająca uchwałę nr XXXIII/163/06 z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zmienionej uchwałą nr VIII/28/07 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 czerwca 2007r.
Nr aktu prawnego
XIX/110/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 743
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r.
Nr aktu prawnego
XIX/109/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 744
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa
Nr aktu prawnego
XIX/108/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 745
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XIX/107/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 746
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku
Nr aktu prawnego
XIX/106/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 747
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok
Nr aktu prawnego
XIX/105/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 748
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12
Nr aktu prawnego
XIX/102/2012
Status
Uchylony
Lp: 749
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
Nr aktu prawnego
XIX/101/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 750
Data podjęcia
2012-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Nr aktu prawnego
XIX/104/2012
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji