ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2016-08-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVI/100/2016 w sprawie zmiany budżetu 2016 r. XVI/100/2016 Obowiązujący
82 2016-06-27 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XV/99/2016 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce XV/99/2016 Obowiązujący
83 2016-06-27 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XV/98/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. XV/98/2016 Obowiązujący
84 2016-06-27 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XV/97/2016 w sprawie zmiany budżetu 2016 r. XV/97/2016 Obowiązujący
85 2016-06-27 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XV/96/2016 w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków XV/96/2016 Nieobowiązujący
86 2016-06-27 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XV/95/2016 w sprawie określenia zadań i obowiązków administratora cmentarzy komunalnych w Rudnicy, Studzionce, Kołczynie i w Muszkowie oraz określenia zasad z ich korzystania. XV/95/2016 Uchylony
87 2016-06-27 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XV/94/2016 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Rudnicy, Kołczynie, Studzioncei Muszkowie XV/94/2016 Nieobowiązujący
88 2016-06-27 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XV/93/2016 w sprawie rozpoczęcia procesu przygotowawczego do utworzenia cmentarza komunalnego w Krzeszycach XV/93/2016 Obowiązujący
89 2016-06-27 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XV/92/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część działki 482/13 stanowiącej własność Gminy Krzeszyce położonej w obrębie Krzeszyce XV/92/2016 Obowiązujący
90 2016-06-27 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XV/91/2016 w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Krzeszyce XV/91/2016 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu