ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2017-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 92A/2017/GN w sprawie ustalenia ceny nieruchomości w III przetargu
Nr aktu prawnego
92A/2017/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2017-11-08
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 92/2017/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
92/2017/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2017-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
91A/2017/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2017-10-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 91/2017/SK w sprawiezmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
91/2017/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2017-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 90/2017/GN w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 03 listopada 2017 r.
Nr aktu prawnego
90/2017/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2017-10-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 89/2017/SK w sprawie zmiany budżetu 2017 r.
Nr aktu prawnego
89/2017/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2017-10-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 88/2017/WG w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej składników majątkowych w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzeszycach i powołania Komisji InwentaryzacyjnejNa podstawie art.33 ust.5 ustawy z 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.2016.0.446 t.j / i art.26.ust, art.27 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U.2016.0.1047 t.j/ Wójt Gminy Krzeszyce zarządza co następuje :
Nr aktu prawnego
88/2017/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2017-10-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 87/2017/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia
Nr aktu prawnego
87/2017/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2017-10-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie powołania Komisji ds. szacowania strat w związku z niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi w dniu 05/06 października 20107 roku
Nr aktu prawnego
86/2017/GOPS
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2017-10-02
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy w Krzeszycach do poświadczania za zgodność z oryginałem odpisów dokumentów przedstawionych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań
Nr aktu prawnego
85/2017/WG
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji