ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2019-11-06
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 103/2019/GN w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 12 listopada 2019 r.
Nr aktu prawnego
103/2019/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2019-11-05
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 102/2019/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Nr aktu prawnego
102/2019/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2019-10-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 100/2019/SK w sprawie zmiany budżetu 2019 r.
Nr aktu prawnego
100/2019/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2019-10-16
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 99/2019/GN w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu w dniu 17 października 2019 r.
Nr aktu prawnego
99/2019/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2019-10-09
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 98/2019/WG w sprawieprzeprowadzenia konsultacji projektu Uchwały Rady Gminy Krzeszyce z dnia 4 paździenika 2019 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
98/2019/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2019-10-07
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 97//2019/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
97//2019/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2019-09-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 96/2019/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
96/2019/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2019-09-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 95/2019/SK w sprawie zmiany budżetu 2019 r.
Nr aktu prawnego
95/2019/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIII/55/2019 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam.
Nr aktu prawnego
XIII/55/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2019-10-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIII/54/2019 w sprawie zmiany uchwały nr II/7/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
Nr aktu prawnego
XIII/54/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji