ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-10-18 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIX/208/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce XXXIX/208/2018 Obowiązujący
2 2018-10-18 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIX/207/2018 zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/195/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela XXXIX/207/2018 Obowiązujący
3 2018-10-18 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIX/206/2018 w sprawie zmiany budżetu 2018 r. XXXIX/206/2018 Obowiązujący
4 2018-10-18 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIX/205/2018 w sprawie: wyrażenia zgody na darowanie na rzecz Parafii Rzymsko-katolickiej pod wezwaniem Świętego Antoniego w Krzeszycach działki położonej w obrębie Krzeszyce XXXIX/205/2018 Obowiązujący
5 2018-10-18 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIX/204/2018 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok. XXXIX/204/2018 Obowiązujący
6 2018-09-14 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVIII/203/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sulęcin XXXVIII/203/2018 Obowiązujący
7 2018-09-14 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVIII/202/2018 w sprawie zmiany budżetu 2018 r. XXXVIII/202/2018 Obowiązujący
8 2018-09-14 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVIII/201/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce XXXVIII/201/2018 Obowiązujący
9 2018-09-14 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVIII/200/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na lokal użytkowy położony w Przemysławiu stanowiący własność Gminy Krzeszyce. XXXVIII/200/2018 Obowiązujący
10 2018-08-24 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZESZYCE Z DNIA 24 SIERPNIA 2018 R. Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w zwią OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRZESZYCE Z DNIA 24 SIERPNIA 2018 R. Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z uchwałą Nr XXXIII/180/2018 z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie podziału gminy Krzeszyce na okręgi wyborcze podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie komisji wyborczej w wyborach do Rady Gminy oraz wyborów Wójta Gminy Krzeszyce zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Obwieszczenie Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu