ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
11 2017-08-10 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce XXVII/154/2017 Obowiązujący
12 2017-08-10 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVII/153/2017 w sprawie zmiany budżetu 2017 r. XXVII/153/2017 Obowiązujący
13 2017-08-10 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVII/152/2017 w sprawie zasad udzielania dotacji celowych, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania z budżetu Gminy Krzeszyce dla jednostek ochotniczych straży pożarnych XXVII/152/2017 Obowiązujący
14 2017-08-10 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVII/151/2017 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce XXVII/151/2017 Obowiązujący
15 2017-08-10 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVII/150/2017 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzeszycach do prowadzenia postępowania w sprawach świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce XXVII/150/2017 Obowiązujący
16 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/149/2017 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce XXVI/149/2017 Obowiązujący
17 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/148/2017 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 r. XXVI/148/2017 Obowiązujący
18 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/147/2017 w sprawie zmiany budżetu 2017 r. XXVI/147/2017 Obowiązujący
19 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/145/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego XXVI/145/2017 Obowiązujący
20 2017-06-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVI/146/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków XXVI/146/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu