ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 65/2019/ZW w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. W.Witosa w Krzeszycach
Nr aktu prawnego
65/2019/ZW
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 64/2019 w sprawie przeprowadzenie inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej kasy Urzędu Gminy Krzeszyce i powołania zespołu spisowego
Nr aktu prawnego
64/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-06-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 63/2019/ZW w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu z odbytej służby przygotowawczej w Urzędzie Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
63/2019/ZW
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 62/2019/GO w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru ofert na zadanie: ,,Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krzeszyce"
Nr aktu prawnego
62/2019/GO
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-06-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 61/2019/SK w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu 2019 r.
Nr aktu prawnego
61/2019/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr IX/45/2019 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
IX/45/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr IX/44/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 r.
Nr aktu prawnego
IX/44/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr IX/43/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Krzeszyce wotum zaufania.
Nr aktu prawnego
IX/43/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-06-19
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr IX/42/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszyce oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
IX/42/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-06-17
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 60/2019/GN w sprawie wykonania przez Gminę Krzeszyce prawa pierwokupu udziału do 324/10000 w nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 948/9 i udział do 1/80 części działki 948/11 położonych w obrębie Krzeszyce
Nr aktu prawnego
60/2019/GN
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji