ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
321 2012-10-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych XIX/104/2012 Nieobowiązujący
322 2012-10-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe okręgi wyborcze XIX/103/2012 Nieobowiązujący
323 2012-09-28 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce zmieniająca uchwałę nr XXXIII/163/06 z dnia 13 stycznia 2006 r. Rady Gminy Krzeszyce w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zmienionej uchwałą nr VIII/25/07 z dnia 20 czerwca 2007r. Rady Gminy Krzeszyce XVIII/100/2012 Obowiązujący
324 2012-09-28 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r. XVIII/99/2012 Obowiązujący
325 2012-09-28 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Krzeszycach XVIII/98/2012 Obowiązujący
326 2012-09-28 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego XVIII/97/2012 Obowiązujący
327 2012-07-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r. XVII/96/2012 Obowiązujący
328 2012-07-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie wyrażenia woli przekazania zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  XVII/95/2012 Obowiązujący
329 2012-06-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce XVI/94/2012 Obowiązujący
330 2012-06-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie zmiany budżetu 2012r. XVI/93/2012 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu