Prawo lokalne - Gmina Krzeszyce
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
321 2012-12-10 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie podziału Gminy Krzeszyce na stałe okręgi wyborcze. XX/116/2012 Nieobowiązujący
322 2012-12-10 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy w roku 2013 Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie XX/115/2012 Obowiązujący
323 2012-12-10 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XX/114/2012 Obowiązujący
324 2012-12-10 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzeszyce. XX/113/2012 Zmieniony
325 2012-12-10 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krzeszyce XX/112/2012 Obowiązujący
326 2012-10-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Wójta Gminy Krzeszyce XIX/111/2012 Obowiązujący
327 2012-10-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce zmieniająca uchwałę nr XXXIII/163/06 z dnia 13 stycznia 2006 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu gminy na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków zmienionej uchwałą nr VIII/28/07 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 20 czerwca 2007r. XIX/110/2012 Obowiązujący
328 2012-10-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r. XIX/109/2012 Obowiązujący
329 2012-10-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie określenia wysokości opłaty targowej oraz zarządzenia jej poboru w drodze inkasa XIX/108/2012 Obowiązujący
330 2012-10-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XIX/107/2012 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu