ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
321 2012-09-28 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego XVIII/97/2012 Obowiązujący
322 2012-07-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r. XVII/96/2012 Obowiązujący
323 2012-07-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie wyrażenia woli przekazania zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  XVII/95/2012 Obowiązujący
324 2012-06-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce XVI/94/2012 Obowiązujący
325 2012-06-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie zmiany budżetu 2012r. XVI/93/2012 Obowiązujący
326 2012-06-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce  XVI/92/2012 Obowiązujący
327 2012-06-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 r. XVI/91/2012 Obowiązujący
328 2012-06-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za usługi świadczone przez publiczne przedszkola, prowadzone przez Gminę Krzeszyce XVI/90/2012 Nieobowiązujący
329 2012-05-14 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z gminnego obiektu użyteczności publicznej – „Moje boisko - Orlik 2012” w Krzeszycach XV/89/2012 Obowiązujący
330 2012-05-14 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krzeszycach dla działki ozn. nr ewid. 941/7. XV/88/2012 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu