ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
41 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXX/165/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na darowanie na rzecz Samorządu Województwa Lubuskiego działek położonych w obrębie Krzeszyce XXX/165/2017 Obowiązujący
42 2017-10-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIX/164/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na część działki nr 340 stanowiącej własność Gminy Krzeszyce położony w obrębie Krzeszyce XXIX/164/2017 Obowiązujący
43 2017-10-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIX/163/2017 w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Krzeszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok. XXIX/163/2017 Obowiązujący
44 2017-10-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIX/162/2017 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Rudnicy, Kołczynie, Studzioncei Muszkowie XXIX/162/2017 Obowiązujący
45 2017-10-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXIX/161/2017 w sprawie zmiany budżetu 2017 r. XXIX/161/2017 Obowiązujący
46 2017-09-14 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Krzeszyce na lata 2017-2028 XXVIII/160/2017 Obowiązujący
47 2017-09-14 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/159/2017 w sprawie zmiany budżetu 2017 r. XXVIII/159/2017 Obowiązujący
48 2017-09-14 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/158/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowegowymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określeniatygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczychnauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela XXVIII/158/2017 Obowiązujący
49 2017-09-14 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/157/2017 w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowewarunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych świadczeńwynikających ze stosunku pracy oraz szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godzinyponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli wszystkich stopni awansu zawodowegozatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Krzeszyce XXVIII/157/2017 Obowiązujący
50 2017-09-14 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/156/2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Warszawy w Kołczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Bohaterów Warszawy w Kołczynie XXVIII/156/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu