ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 28A/2019/SK w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu 2019 r.
Nr aktu prawnego
28A/2019/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 27/2019/GN w sprawie wykonania przez Gminę Krzeszyce prawa pierwokupu udziału do 151/10000 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 948/9 i udział do 1/80 części działki 948/11 położonych w obrębie Krzeszyce
Nr aktu prawnego
27/2019/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 28/2019/GN w sprawie wykonania przez Gminę Krzeszyce prawa pierwokupu udziału do 319/10000 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 948/9 i udział do 1/80 części działki 948/11 położonych w obrębie Krzeszyce
Nr aktu prawnego
28/2019/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 26/2019/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
Nr aktu prawnego
26/2019/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 25/2019/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
25/2019/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 24/2019/GN w sprawie uchylenia zarządzenia nr 19/2019/GN Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 31 stycznia 2019 r. dotyczącego podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Nr aktu prawnego
24/2019/GN
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 18/2019/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy
Nr aktu prawnego
18/2019/SK
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-02-18
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 23/2019/WG w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach.
Nr aktu prawnego
23/2019/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-02-15
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 22/2019/WG w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich
Nr aktu prawnego
22/2019/WG
Status
Zmieniony
Lp: 60
Data podjęcia
2019-02-12
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 21/2019/GN w sprawie ustalenia ceny nieruchomości w  II, III, V i VI przetargu
Nr aktu prawnego
21/2019/GN
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji