ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2016-09-27 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVII/105/2016 w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia Gminie Lubnewice zadania publicznego w zakresie prowadzenia i zapewnienia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lubniewicach miejsc dla osob wymagających opieki XVII/105/2016 Obowiązujący
72 2016-08-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVI/104/2016 w sprawie zmiany treści dokumentu pod nazwą "Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Krzeszyce do 2030r." uchwalonego Uchwałą NR XV/90/2016 z dnia 27.06.2016r. XVI/104/2016 Obowiązujący
73 2016-08-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVI/103/2016 w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze XVI/103/2016 Obowiązujący
74 2016-08-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVI/102/2016 w sprawie przyjęcia dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Zielonej Górze. XVI/102/2016 Obowiązujący
75 2016-08-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2016 -2028 XVI/101/2016 Obowiązujący
76 2016-08-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XVI/100/2016 w sprawie zmiany budżetu 2016 r. XVI/100/2016 Obowiązujący
77 2016-06-27 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XV/99/2016 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Krzeszyce XV/99/2016 Obowiązujący
78 2016-06-27 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XV/98/2016 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 r. XV/98/2016 Obowiązujący
79 2016-06-27 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XV/97/2016 w sprawie zmiany budżetu 2016 r. XV/97/2016 Obowiązujący
80 2016-06-27 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XV/96/2016 w sprawie uchwalenia cen i stawek opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków XV/96/2016 Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu