ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
71 2016-06-03 Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszyce Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Krzeszyce GN.6120.1.2016 Nieobowiązujący
72 2016-04-18 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIV/89/2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu Placu rekreacyjno-wypoczynkowego im. Danuty Siedzikówny ps. INKA" w Krzeszycach XIV/89/2016 Obowiązujący
73 2016-04-18 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIV/88/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce. XIV/88/2016 Obowiązujący
74 2016-04-18 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIV/87/2016 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierzątna terenie Gminy Krzeszyce w 2016 roku XIV/87/2016 Obowiązujący
75 2016-04-18 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIV/86/2016 w sprawie przyznania w 2016r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków XIV/86/2016 Obowiązujący
76 2016-04-18 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIV/85/2016 w sprawie zmiany budżetu 2016 r. XIV/85/2016 Obowiązujący
77 2016-04-18 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIV/84/2016 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis XIV/84/2016 Obowiązujący
78 2016-04-18 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIV/83/2016 w sprawie: zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy. XIV/83/2016 Obowiązujący
79 2016-04-18 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIV/82/2016 w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszej klasy publicznych szkół podstawowych i publicznego gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krzeszyce XIV/82/2016 Obowiązujący
80 2016-03-04 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Krzeszyce ZARZĄDZENIE NR 24/2016/OŚW Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu