ˆ

Prawo lokalne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
81 2016-02-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIII/81/2016 w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych Rady Krzeszyce oraz zwrotu kosztów podróży służbowych XIII/81/2016 Obowiązujący
82 2016-02-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIII/80/2016 w sprawie przeznaczenia do dzierżawy lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Krzeszyce położonego w Krzeszycach przy ulicy Gorzowskiej 7/8. XIII/80/2016 Obowiązujący
83 2016-02-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIII/79/2016 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krzeszyce XIII/79/2016 Obowiązujący
84 2016-02-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIII/78/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce. XIII/78/2016 Obowiązujący
85 2016-02-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIII/77/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krzeszyce. XIII/77/2016 Obowiązujący
86 2016-02-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIII/76/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na budynek użytkowy stanowiacy własność Gminy Krzeszyce położony w obrębie Karkoszów XIII/76/2016 Obowiązujący
87 2016-02-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIII/75/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na miejsce na maszcie usytuowanym na dz. 376 w Krzeszycach stanowiącym własność Gminy Krzeszyce XIII/75/2016 Obowiązujący
88 2016-02-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIII/74/2016 w sprawie wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym XIII/74/2016 Obowiązujący
89 2016-02-22 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XIII/73/2016 w sprawie w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Krzeszyce na lata 2016 - 2020 XIII/73/2016 Obowiązujący
90 2016-02-16 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej 17/2016/WG Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu