Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 381
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr II/5/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Krzeszyce i w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Nr aktu prawnego
II/5/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 382
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr II/4/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krzeszyce i w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji
Nr aktu prawnego
II/4/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 383
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr II/3/2018 w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
II/3/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 384
Data podjęcia
2018-11-30
Grupa tematyczna
Obwieszczenie
Tytuł aktu
II zwyczajna sesja Rady Gminy Krzeszyce VIII kadencji na dzień 10 grudnia 2018r. na godz. 16.00
Nr aktu prawnego
bez numeru
Status
Obowiązujący
Lp: 385
Data podjęcia
2018-11-29
Grupa tematyczna
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 118/2018/WG w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w Urzędzie Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
118/2018/WG
Status
Obowiązujący
Lp: 386
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr I/2/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
I/2/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 387
Data podjęcia
2018-11-23
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
I/1/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 388
Data podjęcia
2018-10-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIX/208/2018 w sprawie zmiany Statutu Gminy Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXXIX/208/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 389
Data podjęcia
2018-10-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIX/207/2018 zmieniająca Uchwałę nr XXXVI/195/2018 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 10 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela
Nr aktu prawnego
XXXIX/207/2018
Status
Obowiązujący
Lp: 390
Data podjęcia
2018-10-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIX/206/2018 w sprawie zmiany budżetu 2018 r.
Nr aktu prawnego
XXXIX/206/2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji