Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 721
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2013 - 2024.
Nr aktu prawnego
XXI/131/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 722
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia do realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na terenie Gminy Krzeszyce w 2013 roku.
Nr aktu prawnego
XXI/130/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 723
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Krzeszyce w roku 2013
Nr aktu prawnego
XXI/129/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 724
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej 2012r.
Nr aktu prawnego
XXI/128/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 725
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia zmiany w statucie „Celowego Związku Gmin CZG-12”.
Nr aktu prawnego
XXI/127/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 726
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie stawki dotacji przedmiotowej z tytułu dopłaty dla odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.
Nr aktu prawnego
XXI/126/2012
Status
Zmieniony
Lp: 727
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny działki 934/1 położonej w obrębie Krzeszyce
Nr aktu prawnego
XXI/125/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 728
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXI/124/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 729
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Krzeszyce.
Nr aktu prawnego
XX/123/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 730
Data podjęcia
2012-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy Krzeszyce
Tytuł aktu
uchylająca uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Celowego Związku Gmin CZG-12.
Nr aktu prawnego
XX/122/2012
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji