ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-01-15 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie powołania Komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej znajdującej się w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy Krzeszyce. 12/2019 Obowiązujący
2 2019-01-11 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie powołania Komisji Przetargowej do wyboru i oceny ofert na: "Usunięcie drzew rosnących w pasie drogi gminnej o numerze ewidencyjnym nr 80 obręb Świętojańsko, gmina Krzeszyce" 11/2019/MŁ Obowiązujący
3 2019-01-14 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2019-2028 10/2019/SK Obowiązujący
4 2019-01-14 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 9/2019/GN w sprawie wykonania przez Gminę Krzeszyce prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 949/4 położonej w obrębie Krzeszyce oraz udziału 1/12 w działce nr ewidencyjny 949/13 obręb Krzeszyce 9/2019/GN Obowiązujący
5 2019-01-14 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 8/2019/WG w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadań służących rozwojowi sportu na terenie Gminy Krzeszyce w 2019 roku 8/2019/WG Obowiązujący
6 2019-01-14 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 7/2019/GN w sprawie wykonania przez Gminę Krzeszyce prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 949/9 położonej w obrębie Krzeszyce oraz udziału 1/12 w działce nr ewidencyjny 949/13 obręb Krzeszyce 7/2019/GN Obowiązujący
7 2019-01-14 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 6/2019/WG w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach 6/2019/WG Obowiązujący
8 2019-01-11 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 5/2019/GN w sprawie wykonania przez Gminę Krzeszyce prawa pierwokupu nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 948/5 i udział do 1/80 części działki 948/11 położonych w obrębie Krzeszyce 5/2019/GN Obowiązujący
9 2019-01-11 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 4/2019/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 4/2019/GN Obowiązujący
10 2018-12-28 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr III/16/2018 w sprawie zmiany budżetu 2018 r. III/16/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce