ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-06-27 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej nr 138 GKB.6733.2.2018 Nieobowiązujący
2 2018-06-05 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXV/191/2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowaniedziałań finansowanych ze środków pochodzących z budżetuUnii Europejskiej XXXV/191/2018 Obowiązujący
3 2018-06-05 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXV/190/2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XXXV/190/2018 Obowiązujący
4 2018-06-05 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce XXXV/189/2018 Obowiązujący
5 2018-06-05 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXV/188/2018 w sprawie zmiany budżetu 2018 r. XXXV/188/2018 Obowiązujący
6 2018-06-05 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXV/187/2018 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Krzeszyce maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Krzeszyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych XXXV/187/2018 Obowiązujący
7 2018-04-23 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIV/186/2018 w sprawie zmiany budżetu 2018 r. XXXIV/186/2018 Obowiązujący
8 2018-04-23 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIV/185/2018 w sprawie przyznania w 2018r. dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków XXXIV/185/2018 Obowiązujący
9 2018-04-23 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIV/184/2018 w sprawie pozbawienia dróg kategorii dróg gminnych poprzez wyłączenie ich z użytkowania jako droga publiczna XXXIV/184/2018 Obowiązujący
10 2018-04-23 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXIV/183/2018 w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzeszyce w 2018 roku XXXIV/183/2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce