ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2017-12-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXI/176/2017 w sprawie zmiany budżetu 2017 r. XXXI/176/2017 Obowiązujący
2 2017-12-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2018-2028 XXXI/175/2017 Obowiązujący
3 2017-12-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXI/174/2017 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018 XXXI/174/2017 Obowiązujący
4 2017-12-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXI/173/2017 w sprawie: zwolnienia Zakładu Usług Komunalnych w Krzeszycach z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu gminy. XXXI/173/2017 Obowiązujący
5 2017-12-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXI/172/2017 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego GminyKrzeszyce na 2018 rok. XXXI/172/2017 Obowiązujący
6 2017-12-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXI/171/2017 w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Krzeszyce”. XXXI/171/2017 Obowiązujący
7 2017-12-29 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXI/170/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Krzeszyce na rok 2018 XXXI/170/2017 Obowiązujący
8 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXX/169/2017 w sprawie wyrażenia opinii o zamiarze likwidacji aglomeracji Krzeszyce. XXX/169/2017 Obowiązujący
9 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXX/168/2017 w sprawie zmiany budżetu 2017 r. XXX/168/2017 Obowiązujący
10 2017-11-30 Uchwała Rady Gminy Krzeszyce Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXX/167/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych XXX/167/2017 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce