ˆ

Prawo lokalne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-02-27 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 29/2019/SK w sprawie zmiany budżetu 2019 r. 29/2019/SK Obowiązujący
2 2019-02-26 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 28A/2019/SK w sprawie zmiany w planie wydatków budżetu 2019 r. 28A/2019/SK Obowiązujący
3 2019-02-26 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 27/2019/GN w sprawie wykonania przez Gminę Krzeszyce prawa pierwokupu udziału do 151/10000 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 948/9 i udział do 1/80 części działki 948/11 położonych w obrębie Krzeszyce 27/2019/GN Obowiązujący
4 2019-02-26 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 28/2019/GN w sprawie wykonania przez Gminę Krzeszyce prawa pierwokupu udziału do 319/10000 części w niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej nr ewidencyjnym działki 948/9 i udział do 1/80 części działki 948/11 położonych w obrębie Krzeszyce 28/2019/GN Obowiązujący
5 2019-02-25 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 26/2019/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 26/2019/GN Obowiązujący
6 2019-02-22 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 25/2019/GN w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 25/2019/GN Obowiązujący
7 2019-02-22 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 24/2019/GN w sprawie uchylenia zarządzenia nr 19/2019/GN Wójta Gminy Krzeszyce z dnia 31 stycznia 2019 r. dotyczącego podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. 24/2019/GN Obowiązujący
8 2019-01-31 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 18/2019/SK w sprawie zmian w planie wydatków budżetu gminy 18/2019/SK Obowiązujący
9 2019-02-18 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 23/2019/WG w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach. 23/2019/WG Obowiązujący
10 2019-02-15 Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce Zarządzenie Wójta Gminy Krzeszyce nr 22/2019/WG w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich 22/2019/WG Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce