ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
11 Formularz B 2017-04-10 Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1MW w Gminie Krzeszyce
12 Formularz A 2017-02-13 Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1MW w Gminie Krzeszyce. Elektrociepłownia zlokalizowana jest na działkach nr 174/10 i dz nr 174/11 obręb Karkoszów
13 Formularz A 2017-01-20 Realizacjai inwestycji polegającej na wykonaniu dwóch urządzeń wodnych umożliwiających pobór wód podziemnych o zdolności poboru nie mniej niż 10m3/godzinę na działce 52/1 w Malcie Gmina Krzeszyce
14 Formularz A 2016-11-22 Modernizacja zakładu związana z wymianą węzła betoniarskiego o wydajności powyżej 15 Mg/dobę
15 Formularz A 2016-11-22 MODERNIZACJA ZAKŁADU ZWIĄZANA Z WYMIANĄ WĘZŁA BETONIARSKIEGO O WYDAJNOŚCI POWYŻEJ 15 Mg/DOBĘ.
16 Formularz A 2016-11-10 Budowie farmy fotowoltaicznej „Krasnołęg PV I”, o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej w miejscowości Krasnołęg, Dz. Ewid. Nr 97, gm. Krzeszyce
17 Formularz A 2016-11-10 BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ „KRASNOŁĘG PV I”, O MOCY DO 3,5 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZENIEM DO KRAJOWEJ SIECI ENERGETYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRASNOŁĘG, DZ. EWID. NR 99, GM. KRZESZYCE
18 Formularz B 2015-12-11 Rozbudowa drogi krajowej nr 22 w km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374 w miejscowości Krzeszyce
19 Formularz A 2015-12-11 Instalacja paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej)na działkach numer 49/10 i 49/9 położonych w obrębie Brzozowa w Gminie Krzeszyce o mocy do 1,99 MWp
20 Formularz B 2015-08-26 Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+ 374 w miejscowości Krzeszyce

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu