ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
11 Formularz A 2016-11-22 Modernizacja zakładu związana z wymianą węzła betoniarskiego o wydajności powyżej 15 Mg/dobę
12 Formularz A 2016-11-22 MODERNIZACJA ZAKŁADU ZWIĄZANA Z WYMIANĄ WĘZŁA BETONIARSKIEGO O WYDAJNOŚCI POWYŻEJ 15 Mg/DOBĘ.
13 Formularz A 2016-11-10 Budowie farmy fotowoltaicznej „Krasnołęg PV I”, o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci energetycznej w miejscowości Krasnołęg, Dz. Ewid. Nr 97, gm. Krzeszyce
14 Formularz A 2016-11-10 BUDOWIE FARMY FOTOWOLTAICZNEJ „KRASNOŁĘG PV I”, O MOCY DO 3,5 MW WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ I PRZYŁĄCZENIEM DO KRAJOWEJ SIECI ENERGETYCZNEJ W MIEJSCOWOŚCI KRASNOŁĘG, DZ. EWID. NR 99, GM. KRZESZYCE
15 Formularz B 2015-12-11 Rozbudowa drogi krajowej nr 22 w km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374 w miejscowości Krzeszyce
16 Formularz A 2015-12-11 Instalacja paneli fotowoltaicznych (elektrowni fotowoltaicznej)na działkach numer 49/10 i 49/9 położonych w obrębie Brzozowa w Gminie Krzeszyce o mocy do 1,99 MWp
17 Formularz B 2015-08-26 Rozbudowa drogi krajowej nr 22 od km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+ 374 w miejscowości Krzeszyce
18 Formularz I 2015-07-31 - uchylenia decyzji znak:Mł6220.03.06.11 z dn.08.08.2011r.o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Roboty budowlane na moście drogowym nad rzeką Postomią w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 29+374 w m. Krzeszyce” - wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 w km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374 w miejscowości Krzeszyce”.
19 Formularz B 2014-02-14 Przedsięwzięcie polegające na realizacji Zakładu Recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm. Krzeszyce, powiat sulęciński.
20 Formularz B 2013-09-28 Modernizacja lokalnej ekologicznej stacji paliw z zapleczem technologicznym, częścią gastronomiczną , toaletami oraz LPG wraz z placami i parkingami dla samochodów osobowych i TIR na działce nr 349/5 i 349/4 w Krzeszycach.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu