ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
21 Formularz I 2015-07-31 - uchylenia decyzji znak:Mł6220.03.06.11 z dn.08.08.2011r.o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Roboty budowlane na moście drogowym nad rzeką Postomią w ciągu drogi krajowej nr 22 w km 29+374 w m. Krzeszyce” - wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania „Rozbudowa drogi krajowej nr 22 w km 29+349 do km 29+402 wraz z przebudową istniejącego mostu przez rzekę Postomia w km 29+374 w miejscowości Krzeszyce”.
22 Formularz B 2014-02-14 Przedsięwzięcie polegające na realizacji Zakładu Recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm. Krzeszyce, powiat sulęciński.
23 Formularz B 2013-09-28 Modernizacja lokalnej ekologicznej stacji paliw z zapleczem technologicznym, częścią gastronomiczną , toaletami oraz LPG wraz z placami i parkingami dla samochodów osobowych i TIR na działce nr 349/5 i 349/4 w Krzeszycach.
24 Formularz A 2013-07-22 Modernizacja lokalnej ekologicznej stacji paliw z zapleczem technologicznym, częścią gastronomiczną , toaletami oraz LPG wraz z placami i parkingami dla samochodów osobowych i TIR na działce nr 349/5 i 349/4 w Krzeszycach.
25 Formularz B 2013-06-17 wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na realizacji: Zakładu recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm . Krzeszyce
26 Formularz B 2013-04-23 Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji: Zakładu recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm . Krzeszyce
27 Formularz A 2013-03-18 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę obory wielostanowiskowej dla bydła mlecznego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, na działce o nr ewid. gr. 174, obręb Malta, gmina Krzeszyce, powiat sulęciński, województwo lubuskie
28 Formularz A 2013-02-11 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę stacji paliw płynnych z motelem i terenem rekreacyjnym na działce nr 99 obręb 7 - Krasnołęg, gmina Krzeszyce
29 Formularz B 2012-07-20 Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji Zakładu Recyklingu odpadów zlokalizowanego na działce nr 51/23 w miejscowości Muszkowo gm. Krzeszyce, powiat sulęciński.
30 Formularz B 2012-07-19 Nie nakładanie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Budowie drogi bitumicznej w miejscowości Krasnołęg, gmina Krzeszyce wraz z wykonaniem zjazdów do indywidualnych posesji”.

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Krzeszyce
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu