ˆ

Podatki i opłaty lokalne

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Podatek leśny 2018 r.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-29 12:00:52 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-29 12:02:54 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 Podatek leśny
                                                                       
1. Podmiot opodatkowania.
            Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:
            - właściciel,
            - posiadacz samoistny,
            - użytkownik wieczysty,
- w niektórych przypadkach posiadacz zależny lasu (gdy las stanowi  własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).
 
2. Przedmiot opodatkowania.
            Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.
 
3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
            Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie.
            Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające  ten obowiązek.
 
4. Czynności i dokumenty związane z podatkiem leśnym.
            Podatnicy podatku leśnego są zobowiązani składać organowi podatkowemu, właściwemu ze względu na miejsce położenia lasu, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru:
- informacje o lasach (osoby fizyczne ) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
- deklaracje na podatek leśny (osoby fizyczne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.
 
    Deklaracja na podatek leśny (DL-1)
    Informacja w sprawie podatku leśnego (IL-1)
    Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o nieruchomościach leśnych (ZL-1/A)
    Załącznik do deklaracji i informacji: Dane o zwolnieniach podatkowych (ZL-1/B)
 
5. Stawki podatku leśnego.
            - podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi, równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.
            - dla lasów ochronnych oraz lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa powyżej ulega obniżeniu o 50%.
 
Dla Gminy Łagów podatek leśny na rok 2018 wynosi 43,35 zł  za 1 ha.
Na podstawie art.4 ust.4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2016r. wyniosła 197,06 zł za 1 m3 .
Za 1 ha 0,220 x 197,06 = 43,35 zł.
 
6. Terminy i sposoby płatności podatku leśnego.
            - osoby fizyczne – w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do 15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada roku podatkowego.
            - osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej , płacą co miesiąc-do 15 dnia każdego miesiąca.
Przelewem na rachunek Urzędu Gminy Łagów (Bank Spółdzielczy Krosno Odrzańskie Oddział Łagów 33 9656 0008 2000 0260 2000 0001) lub gotówką w kasie; w przypadku osób fizycznych również w drodze inkasenta.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Łagów
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Paszkowska Data wytworzenia informacji: 2017-12-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Monika Paszkowska Data wprowadzenia do BIP 2017-12-29 12:00:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-29 12:02:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-03 11:36:08
Artykuł był wyświetlony: 561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Łagowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu