Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Łagowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:50:34 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XII.97.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie Administrator Systemu
09:47:51 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XII.96.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie szcegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Administrator Systemu
09:47:47 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XII.96.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie szcegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Administrator Systemu
09:44:34 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Administrator Systemu
09:44:30 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Administrator Systemu
09:41:19 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XII.94.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Administrator Systemu
09:41:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XII.94.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Administrator Systemu
09:39:17 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XII.93.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów. Administrator Systemu
09:39:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XII.93.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów. Administrator Systemu
09:37:02 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XII.92.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej i finansowej jednostkom organizacyjnym gminy. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji