Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Łagowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-01-20

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
11:29:50 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XIII.101.2020 Rady Gminy Łagów z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w częsci z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Administrator Systemu
11:29:45 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XIII.101.2020 Rady Gminy Łagów z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty oraz zwolnienia w częsci z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Administrator Systemu
11:28:37 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XIII.100.2020 Rady Gminy Łagów z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów. Administrator Systemu
11:28:32 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XIII.100.2020 Rady Gminy Łagów z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów. Administrator Systemu
11:27:27 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XIII.99.2020 Rady Gminy Łagów z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII.93.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów. Administrator Systemu
11:27:22 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XIII.99.2020 Rady Gminy Łagów z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XII.93.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łagów. Administrator Systemu
10:14:54 Edycja elementu załącznik do informacji Uchwała Nr XII.95.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Administrator Systemu
10:06:45 Edycja elementu załącznik do informacji WYCINKA DRZEW NA WŁASNEJ POSESJI W 2020 ROKU Administrator Systemu
10:06:04 Edycja elementu załącznik do informacji WYCINKA DRZEW NA WŁASNEJ POSESJI W 2020 ROKU Administrator Systemu
09:53:51 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr XII.98.2019 Rady Gminy Łagów z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży, zasad usytuowania miejsc sprzedaży a także sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji