ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2019-01-08 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącej instalacji zbiornikowej na stacji paliw o dwa podziemne zbiorniki na olej napędowy o poj. 100 m3 każdy".
2 Formularz B 2018-12-19 Postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 16 obręb Niedźwiedź, gmina Łagów, powiat świebodziński".
3 Formularz B 2018-11-19 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Sieniawa na dz, nr 458, 459, 460 obręb Sieniawa - Żelechów, gmina Łagów".
4 Formularz B 2018-11-14 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącej instalacji zbiornikowej na stacji paliw o dwa zbiorniki stalowe na olej napędowy o poj. 100 m3 każdy".
5 Formularz A 2018-09-14 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie trzydziestu dwóch wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych z dopuszczeniem usług wbudowanych lub wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym drogi wewnętrzne".
6 Formularz B 2018-09-07 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dot. przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Sieniawa na dz. 458, 459, 460 obręb Sieniawa - Żelechów, gmina Łagów"
7 Formularz A 2018-08-16 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 16 obręb Niedźwiedź, gmina Łagów, powiat świebodziński"
8 Formularz A 2018-05-28 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa istniejącej instalacji zbiornikowej na stacji paliw o dwa podziemne zbiorniki stalowe na olej napędowy o poj. 100 m3 każdy"
9 Formularz A 2018-02-23 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Sieniawa na dz. nr 458, 459, 460 obręb Sieniawa - Żelechów, gmina Łagów"
10 Formularz B 2018-02-07 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa magazynu zbożowego w miejscowości Łagów, gm. Łagów, pow. świebodziński"

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Łagowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu