ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
1 Formularz B 2018-11-19 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. " Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Sieniawa na dz, nr 458, 459, 460 obręb Sieniawa - Żelechów, gmina Łagów".
2 Formularz A 2018-09-14 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie trzydziestu dwóch wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych z dopuszczeniem usług wbudowanych lub wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym drogi wewnętrzne".
3 Formularz B 2018-09-07 Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dot. przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Sieniawa na dz. 458, 459, 460 obręb Sieniawa - Żelechów, gmina Łagów"
4 Formularz A 2018-08-16 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 16 obręb Niedźwiedź, gmina Łagów, powiat świebodziński"
5 Formularz A 2018-05-28 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa istniejącej instalacji zbiornikowej na stacji paliw o dwa podziemne zbiorniki stalowe na olej napędowy o poj. 100 m3 każdy"
6 Formularz A 2018-02-23 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Sieniawa na dz. nr 458, 459, 460 obręb Sieniawa - Żelechów, gmina Łagów"
7 Formularz B 2018-02-07 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa magazynu zbożowego w miejscowości Łagów, gm. Łagów, pow. świebodziński"
8 Formularz A 2017-10-26 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych przedsięwzięcia polegającego na: " Budowa magazynu zbożowego w miejscowości Łagów, gm. Łagów, pow. świebodziński"
9 Formularz B 2017-10-09 Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa obory na bydło opasowe w ilości 80 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Gronów"
10 Formularz E 2017-09-19 Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działkach nr 4/4, 4/2, 17/17 obręb Niedźwiedź, gmina Łagów, powiat świebodziński"

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Łagowie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu