ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Łagowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-04-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowa centrum logistycznego z terminalem przeładunkowym, wraz z instalacjami zewnętrznymi, miejscami parkingowymi oraz towarzyszącą niezbędną infrastrukturą"
Lp: 12
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Kruszarka wraz z miejscem przeznaczonym do zbierania i przetwarzania odpadów oraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowana w m. Łagówek"
Lp: 13
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-15
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa toru motocrossowego Łagówek".
Lp: 14
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-03-11
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie 225 cm zlokalizowana na działce nr 434/2 obręb Sieniawa
Lp: 15
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-02-28
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z gatunku robinia akacjowa o obwodzie 290 cm z działki nr 568/1 obręb Kosobudz
Lp: 16
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-02-27
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: "Budowa trzydziestu dwóch wolnostojacych budynków mieszkalnych, jednorodzinnych z dopuszczeniem usług wbudowanych lub wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym drogi wewnętrzne".
Lp: 17
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-02-27
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku lipa o obwodzie 345 cm zlokalizowanego na działce nr 385/2 obręb Sieniawa
Lp: 18
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-23
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku lipa drobnolistna o obwodzie 647 cm, 288 cm, 512 cm, 430 cm z działki nr 120 obręb Żelechów
Lp: 19
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2019-01-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku robinia akacjowa o obwodzie 290 cm z działki nr 568/1 obręb Kosobudz
Lp: 20
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-01-08
Zakres przedmiotowy
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącej instalacji zbiornikowej na stacji paliw o dwa podziemne zbiorniki na olej napędowy o poj. 100 m3 każdy".

Nawigacja między stronami listy informacji