ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Łagowie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-09-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie trzydziestu dwóch wolnostojących budynków mieszkalnych, jednorodzinnych z dopuszczeniem usług wbudowanych lub wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w tym drogi wewnętrzne".
Lp: 32
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-09-07
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dot. przedsięwzięcia pn. "Wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Sieniawa na dz. 458, 459, 460 obręb Sieniawa - Żelechów, gmina Łagów"
Lp: 33
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-08-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku jesion wyniosły o obwodach 220 cm, 190 cm, 180 cm zlokalizowanych na działce nr 425 obręb Sieniawa
Lp: 34
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-08-22
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku dąb o obwodzie 415 cm, 190 cm, 476 cm zlokalizowanych na działce nr 125/2 obręb Kosobudz
Lp: 35
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-08-16
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej na działce nr 16 obręb Niedźwiedź, gmina Łagów, powiat świebodziński"
Lp: 36
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-08-14
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew z gatunku klon jawor o obwodzie 104 cm i 112 cm zlokalizowanych na działce nr 182 obręb Poźrzadło, klon jawor o obwodzie 146 cm i 159 cm zlokalizowanych na działce nr 33 obręb Poźrzadło, klon pospolity o obwodzie 132 cm zlokalizowany na działce nr 172/4 obręb Poźrzadło, klon jawor o obwodzie 80 cm zlokalizowany na działce nr 172/2 obręb Poźrzadło, brzoza brodawkowata o obwodzie 55 cm zlokalizowana na działce nr 340/5 obręb Gronów
Lp: 37
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-08-07
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z gatunku robinia akacjowa o obwodzie 70 cm, 49 cm, 50 cm, 230 cm, 293 cm zlokalizowanych na terenie działki nr 568/1 obręb Kosobudz
Lp: 38
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-06-18
Zakres przedmiotowy
Decyzja zezwalająca na usunięcie drzewa z gatunku topola kanadyjska o obwodzie 340 cm, 260 cm, 310 cm zlokalizowanych na działce nr 159/2 obręb Poźrzadło
Lp: 39
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-06-01
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku topola kanadyjska o obwodzie 340 cm zlokalizowanego na działce nr 159/2 obręb Poźrzadło
Lp: 40
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-05-28
Zakres przedmiotowy
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowa istniejącej instalacji zbiornikowej na stacji paliw o dwa podziemne zbiorniki stalowe na olej napędowy o poj. 100 m3 każdy"

Nawigacja między stronami listy informacji