ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Łagowie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-08-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa dwóch Otwartych Stref Aktywności w miejscowościach Sieniawa i Toporów w gminie Łagów
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 582253-N-2019 z dnia 2019-08-03 r (PDF, 450.1 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 1.6 MiB)
 • Załacznik A (RAR, 43.6 KiB)
 • Załacznik B (RAR, 43.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ 13.08.2019r. (PDF, 486 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych do przetargu nieograniczonego 20.08.2019 r. (PDF, 407.7 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania przetargowego z dn. 20.08.2019 r. (PDF, 525.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-03-05
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsc postojowych, chodników oraz ulicznej ładowarki solarnej dla urządzeń mobilnych, w ramach operacji: Łagów – ogólnodostępne miejsce rekreacji na granicy szlaków.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu 521052-N-2019 (PDF, 1.5 MiB)
 • Specyfikacje (PDF, 1.7 MiB)
 • IDW_2 (PDF, 864.1 KiB)
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 216 KiB)
 • 2 Oświadczenie wykluczenie (DOC, 206 KiB)
 • 3 Oświadczenie warunki (DOC, 208 KiB)
 • 4 Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 200 KiB)
 • 5 doświadczenie Wykonawcy (DOC, 199 KiB)
 • 6 wykaz osób (DOC, 200 KiB)
 • 7 kapitałowa (DOC, 203.5 KiB)
 • 8 Umowa roboty (DOC, 335 KiB)
 • Decyzja Nr 15.2017 z dn. 12.06.2017 (PDF, 1.4 MiB)
 • Drcyzja drzewa LWKZ z dn. 04.07.2018 r. (PDF, 1.9 MiB)
 • Drogi_D-1 (PDF, 1.8 MiB)
 • Kopia Przedmiar robót - kosztorys ofertowy v_2 (XLS, 47.5 KiB)
 • Opis DROGI (PDF, 59.4 KiB)
 • Plan-wysokościowy-D-2 (PDF, 145.4 KiB)
 • PROJEKT BUDOWLANY-BR. ARCHITEKTURA + DROGOWA (PDF, 27.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 19.03.2019 r. (PDF, 366.8 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ nr I 19.03.2019 r. (PDF, 384.2 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 25.03.2019r. (PDF, 358.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ nr 2 (PDF, 378.9 KiB)
 • Zawiadimienie o unieważneniu postępowania przetargowego 29.03.2019 r. (PDF, 394.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-01-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsc postojowych, chodników oraz ulicznej ładowarki solarnej dla urządzeń mobilnych, w ramach operacji: Łagów – ogólnodostępne miejsce rekreacji na granicy szlaków.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 502213-N-2019 z dn. 10.01.2019 r. (PDF, 932 KiB)
 • Specyfikacje (PDF, 1.7 MiB)
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 216 KiB)
 • 2 Oświadczenie wykluczenie (DOC, 206 KiB)
 • 3 Oświadczenie warunki (DOC, 208 KiB)
 • 4 Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 200 KiB)
 • 5 doświadczenie Wykonawcy (DOC, 199 KiB)
 • 6 wykaz osób (DOC, 200 KiB)
 • 7 kapitałowa (DOC, 203.5 KiB)
 • 8 Umowa roboty (DOC, 335.5 KiB)
 • Decyzja Nr 15.2017 z dn. 12.06.2017 (PDF, 1.4 MiB)
 • Drcyzja drzewa LWKZ z dn. 04.07.2018 r. (PDF, 1.9 MiB)
 • Drogi_D-1 (PDF, 1.8 MiB)
 • IDW (PDF, 849.3 KiB)
 • Konstrukcja-Plac-drogi-D-3 (PDF, 174.2 KiB)
 • Łagów droga760- po przedmiar (PDF, 225.4 KiB)
 • Łagów droga 22 po przedmiar (PDF, 287.9 KiB)
 • Łagów droga 292 3 po przedmiar (PDF, 234.9 KiB)
 • Opis DROGI (PDF, 59.4 KiB)
 • Plan-wysokościowy-D-2 (PDF, 145.4 KiB)
 • 	PROJEKT BUDOWLANY-BR. ARCHITEKTURA + DROGOWA (PDF, 27.4 MiB)
 • Przedmiar robót - kosztorys ofertowy (XLS, 45 KiB)
 • Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 23.01.2019 r. (PDF, 27 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ 23.01.2019 r. (PDF, 27.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 29.01.2019 r. (PDF, 28.8 KiB)
 • Wyjaśnienia treści SIWZ 29.01.2019 r. (PDF, 37.3 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert złożonych w postępowaniu przetargowym (PDF, 420.6 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 08.02.2019 r. (PDF, 492.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2018-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa miejsc postojowych, chodników oraz ulicznej ładowarki solarnej dla urządzeń mobilnych, w ramach operacji: Łagów – ogólnodostępne miejsce rekreacji na granicy szlaków.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 631682-N-2018 z dnia 2018-10-03 r. (PDF, 579.1 KiB)
 • Specyfikacje (PDF, 1.7 MiB)
 • 1 Formularz Ofertowy (DOC, 216 KiB)
 • 2 Oświadczenie wykluczenie (DOC, 206 KiB)
 • 3 Oświadczenie warunki (DOC, 208 KiB)
 • 4 Oświadczenie zobowiązanie (DOC, 200 KiB)
 • 5 doświadczenie Wykonawcy (DOC, 199 KiB)
 • 6 wykaz osób (DOC, 200 KiB)
 • 7 kapitałowa (DOC, 203.5 KiB)
 • 8 Umowa roboty (PDF, 596.5 KiB)
 • Decyzja drzewa LWKZ z dn. 04.07.2018 r. (PDF, 1.9 MiB)
 • Decyzja Nr 15.2017 z dn. 12.06.2017 (PDF, 1.4 MiB)
 • IDW (PDF, 849.7 KiB)
 • Przedmiar robót - kosztorys ofertowy (XLS, 45 KiB)
 • PROJEKT _ WERSJA ELEKTRONICZNA_oryginał (ZIP, 24.9 MiB)
 • Ogłoszenie o zmienie ogłoszenia 500238629-N-2018 z dnia 04.10.2018 r. (PDF, 380.3 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 183.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2018-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP I.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu 619892-N-2018 z dnia 2018-09-20 r. (PDF, 500.9 KiB)
 • PRZEDMIAR 20.09.2018 (PDF, 1.2 MiB)
 • SIWZ MURY 17.06.2018 (ZIP, 1.4 MiB)
 • PB.cz. I (ZIP, 27.8 MiB)
 • PB cz. II (ZIP, 29.9 MiB)
 • PB cz. III (ZIP, 38.1 MiB)
 • PW (ZIP, 39.1 MiB)
 • INWENTARYZACJA (ZIP, 57.6 MiB)
 • BADANIA GEORADAROWE (ZIP, 7.4 MiB)
 • BADANIA GEOTECHNICZNE (ZIP, 9.3 MiB)
 • Decyzja konserwatora (PDF, 1.1 MiB)
 • Decyzja - pozwolenien na budowę (PDF, 1.5 MiB)
 • STWIOR (ZIP, 193.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 158.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2018-08-20
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP I.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 606033-N-2018 z dnia 2018-08-20 r. (PDF, 500.7 KiB)
 • INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (PDF, 849.7 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 207.6 KiB)
 • PB cz. I (ZIP, 27.8 MiB)
 • PB cz. II (ZIP, 29.9 MiB)
 • PB cz. III (ZIP, 38.1 MiB)
 • PW (ZIP, 39.1 MiB)
 • INWENTARYZACJA (ZIP, 57.6 MiB)
 • BADANIA GEORADAROWE (ZIP, 7.4 MiB)
 • BADANIA GEOTECHNICZNE (ZIP, 9.3 MiB)
 • DECYZJA KONSERWATORSKA z dnia 15.06.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • Decyzja - pozwolenie na budowę 194.2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • STWIOR (ZIP, 193.1 KiB)
 • Łagów_przedmiar_FINAL_etap1 (PDF, 76.8 KiB)
 • Badania konserwatorskie mgr Agnieszka Witkowska (PDF, 403.4 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 223.5 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 500212862-N-2018 z 05.09.2018 r. (PDF, 1008.2 KiB)
 • PRZEDMIAR_ZMIANA (PDF, 1.2 MiB)
 • ZAŁ_9_OPZ MURY_ZMIANA (PDF, 60.6 KiB)
 • Zmiana tresci SIWZ z 05.09.2018 r. (PDF, 524.7 KiB)
 • Wyjaśniania treści SIWZ 05.09.2018 r. (PDF, 420 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 168.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-08-02
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP I.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 598482-N-2018 z dnia 2018-08-02 r (PDF, 428.6 KiB)
 • INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (PDF, 849.8 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 207.6 KiB)
 • PB cz. I (ZIP, 27.8 MiB)
 • PB cz. II (ZIP, 29.9 MiB)
 • PB cz. III (ZIP, 38.1 MiB)
 • PW (ZIP, 39.1 MiB)
 • INWENTARYZACJA (ZIP, 57.6 MiB)
 • BADANIA GEORADAROWE (ZIP, 7.4 MiB)
 • BADANIA GEOTECHNICZNE (ZIP, 9.3 MiB)
 • DECYZJA KONSERWATORSKA z dnia 15.06.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • Decyzja - pozwolenie na budowę 194.2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • STWIOR (ZIP, 193.1 KiB)
 • Łagów_przedmiar_FINAL_etap1 (PDF, 76.8 KiB)
 • Badania konserwatorskie mgr Agnieszka Witkowska (PDF, 14.4 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 341.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-07-17
Termin składania ofert / wniosków
2018-08-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ratowniczy remont zagrożonego katastrofą południowo - zachodniego naroża murów obronnych zamku w Łagowie - ETAP I
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 590624-N-2018 z dnia 2018-07-17 r. (PDF, 429.2 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 207.6 KiB)
 • PB cz. I (ZIP, 27.8 MiB)
 • PB cz. II (ZIP, 29.9 MiB)
 • PB cz. III (ZIP, 38.1 MiB)
 • PW (ZIP, 39.1 MiB)
 • INWENTARYZACJA (ZIP, 57.6 MiB)
 • BADANIA GEORADAROWE (ZIP, 7.4 MiB)
 • BADANIA GEOTECHNICZNE (ZIP, 9.3 MiB)
 • DECYZJA KONSERWATORSKA z dnia 15.06.2018 (PDF, 1.1 MiB)
 • Decyzja - pozwolenie na budowę 194.2018 (PDF, 1.5 MiB)
 • STWIOR (ZIP, 193.1 KiB)
 • Łagów_przedmiar_FINAL_etap1 (PDF, 76.8 KiB)
 • Badania konserwatorskie mgr Agnieszka Witkowska (PDF, 14.4 MiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 179.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-06-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-21 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa samochodu pożarniczego typ średni z napędem 4x4 ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowie, Gmina Łagów, woj. Lubuskie.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 572799 (PDF, 344.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik 1 (DOC, 45.5 KiB)
 • Załącznik 2 (DOCX, 19 KiB)
 • Załącznik 3 (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik 4 (DOC, 100.5 KiB)
 • Załącznik 5 (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik 6 (DOCX, 28 KiB)
 • Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 176.3 KiB)
 • Unieważnienie postępowania (PDF, 334 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-07 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa samochodu pożarniczego typ średni z napędem 4x4 ratowniczo-gaśniczy wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Toporowie, Gmina Łagów, woj. Lubuskie.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie nr 563737 (PDF, 344.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 479.4 KiB)
 • Załącznik 1 (DOC, 45.5 KiB)
 • Załącznik 2 (DOCX, 19 KiB)
 • Załącznik 3 (DOCX, 15.9 KiB)
 • Załącznik 4 (DOC, 101.5 KiB)
 • Załącznik 5 (DOC, 28 KiB)
 • Załącznik 6 (DOCX, 27.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (DOCX, 15.2 KiB)
 • Zmiany w SIWZ (DOCX, 14.4 KiB)
 • Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnychch warunków zamówienia (PDF, 46.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnychch warunków zamówienia (PDF, 28.4 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania 13.06.2018 r. (PDF, 356.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji