ˆ

Obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa stacji bazodanowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE 44699"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2019-03-06 08:51:29

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Kubiszyn Data wytworzenia informacji: 2019-03-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Łukasz Kubiszyn Data wprowadzenia do BIP 2019-03-06 08:51:29
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2019-03-06 08:52:01
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2019-03-06 08:52:01
Artykuł był wyświetlony: 162 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-11-14 09:47:05

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Łukasz Kubiszyn Data wytworzenia informacji: 2018-11-14 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Kosiński Data wprowadzenia do BIP 2018-11-14 09:47:05
Wprowadził informację do BIP: Jolanta Tarłowska Data udostępnienia informacji: 2018-11-14 09:48:25
Osoba, która zmieniła informację: Jolanta Tarłowska Data ostatniej zmiany: 2018-11-14 09:48:25
Artykuł był wyświetlony: 618 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice o wydaniu decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą na terenie działek nr: 394/2 i 394/3 położonych w miejscowości Rudziny, gmina Niegosławice”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-08-07 12:34:10

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Jarosław Wesołowski Data wytworzenia informacji: 2018-07-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Wesołowski Data wprowadzenia do BIP 2018-08-07 12:34:10
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-08-07 12:36:18
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-08-07 12:36:18
Artykuł był wyświetlony: 1112 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie biogazowni rolniczej o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą na terenie działek nr: 394/2 i 394/3 położonej w miejscowości Rudziny, gmina Niegosławice"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-03 11:56:54

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Jarosław Wesołowski Data wytworzenia informacji: 2018-04-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Wesołowski Data wprowadzenia do BIP 2018-05-03 11:56:54
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-05-03 12:00:13
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-05-03 12:00:12
Artykuł był wyświetlony: 1905 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice z dnia 1 lutego 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Rozbudowa i przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Suchej Dolnej”.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-05 23:55:18

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Świtajło Data wytworzenia informacji: 2018-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Świtajło Data wprowadzenia do BIP 2018-02-05 23:55:18
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-05 23:59:10
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-05 23:59:10
Artykuł był wyświetlony: 2798 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice z dnia 30 stycznia 2018 roku o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „PLAY”, nr stacji: ZAG3091”

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-02-05 23:47:52

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Świtajło Data wytworzenia informacji: 2018-02-05 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Świtajło Data wprowadzenia do BIP 2018-02-05 23:47:52
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-02-05 23:50:57
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-02-05 23:50:57
Artykuł był wyświetlony: 2803 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-30 18:20:38

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zgodnie z art. 49 oraz art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j.  Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.)
z a w i a d a m i a m
że zostało wszczęte na wniosek pełnomocnika Pana Rafała Aszenbrenera, ASZENBRENER ul. Kaczkowskiego 3, 67-100 Nowa Sól, reprezentującego firmę DALBO S.C. Adam Sawicki, Tomasz Ferdynus, Przecław 6, 67-312 Niegosławice, z dnia 15.01.2018 r. (data wpływu do tut. urzędu 18.01.2018 r.), postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
„Budowie linii kablowo-napowietrznej SN - 20kV, linii napowietrznych NN - 0,4kV oraz budowy słupowej stacji transformatorowej 20/0,4kV.
Niniejsze postępowanie realizowane jest na obszarze:
- Przecław, działki o numerach ewidencyjnych 268/1, 602, 603/1, 603/2, 726, 213/1, 214/4, 718, 693/4 obręb ewidencyjny Przecław, gmina Niegosławice”.
Wgląd do materiałów oraz informacje o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy Niegosławice, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice, pokój nr 24 (I piętro) w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00, w okresie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia. Informuję więc o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz możliwości składania uwag, zastrzeżeń i wniosków.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w publicznym dostępnym wykazie danych na stronie BIP Urzędu Gminy w Niegosławicach: www.bip.niegoslawice.pl oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości Przecław.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Świtajło Data wytworzenia informacji: 2018-01-30 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Świtajło Data wprowadzenia do BIP 2018-01-30 18:20:38
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-30 18:24:04
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-30 18:24:04
Artykuł był wyświetlony: 2882 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 99/3 w obrębie Krzywczyce

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-26 21:07:40

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073, poz. 1566) oraz art. 39 ust. 1, w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, poz. 1999, poz. 1566) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Niegosławice Uchwały Nr XXXIX.225.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 99/3 w obrębie Krzywczyce w gminie Niegosławice.
Względem ww. projektu planu miejscowego zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko. Zawiadamiam również o możliwościach zapoznania się z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Niegosławicach, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice w godzinach urzędowania. Jednocześnie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Niegosławice zamieszczono ww. uchwałę.
Zainteresowani mogą składać wnioski do projektu planu miejscowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wnioski i uwagi na podstawie art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wnioski i uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy w Niegosławicach, Niegosławice 55, 67-312 Niegosławice, w terminie do dnia 16 lutego 2018 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem rozpatrującym złożone wnioski i uwagi jest Wójt Gminy Niegosławice.
Dla ww. projektu planu miejscowego nie będzie prowadzone postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.
 
 
 
/-/ Jan Kosiński

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Sławomir Świtajło Data wytworzenia informacji: 2018-01-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sławomir Świtajło Data wprowadzenia do BIP 2018-01-26 21:07:40
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-26 21:07:45
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-26 21:07:45
Artykuł był wyświetlony: 2938 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej Krzywczyce o mocy wytwórczej 15MW na działce nr ew. 99/3 obręb 0003

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-12 14:17:12

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Jarosław Wesołowski Data wytworzenia informacji: 2018-01-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Wesołowski Data wprowadzenia do BIP 2018-01-12 14:17:12
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-12 14:17:58
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-12 14:17:58
Artykuł był wyświetlony: 3193 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie o rozpoczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy fotowoltaicznej Rudziny I o mocy wytwórczej do 2MW na części działek o nr ew.: 8/3, 18 i 455 obręb 0008 Rudziny realizowanej w rejonie miejscowości Rudziny (woj. lubuskie, powiat żagański, gmina Niegosławice) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz magazynem energii"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-01-03 21:27:30

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Jarosław Wesołowski Data wytworzenia informacji: 2017-12-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Wesołowski Data wprowadzenia do BIP 2018-01-03 21:27:30
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-01-03 21:48:28
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-03 21:48:28
Artykuł był wyświetlony: 3310 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu