ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

USUWANIE AZBESTU Z TERENU GMINY NIEGOSŁAWICE

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-10-24 09:24:36

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Niegosławice informuje, że zostało zakończone zadanie pn. „Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Niegosławice” w 2018 roku.
 
Prace obejmowały demontaż wyrobów azbestowych wraz z ich transportem i unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym składowisku oraz zebraniu wyrobów zawierających azbest złożonych na posesjach wraz z transportem i unieszkodliwieniem na przystosowanym składowisku. W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 20,436 Mg wyrobów zawierających azbest.
 
Realizacja ww. prac była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
 
Kwota pozyskanej dotacji przez Gminę Niegosławice wyniosła 11 596,90 zł.
 
Celem przedsięwzięcia było przyśpieszenie tempa utylizacji azbestu z terenu Gminy Niegosławice, oraz zapewnienie ich bezpiecznego i prawidłowego usuwania, transportu i unieszkodliwiania.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Jarosław Wesołowski Data wytworzenia informacji: 2018-10-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Wesołowski Data wprowadzenia do BIP 2018-10-24 09:24:36
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-10-24 09:24:40
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-10-24 14:04:05
Artykuł był wyświetlony: 568 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2018-05-21 14:43:06

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Sławek Data wytworzenia informacji: 2018-05-21 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Kosiński Data wprowadzenia do BIP 2018-05-21 14:43:06
Wprowadził informację do BIP: Andrzej Suszko Data udostępnienia informacji: 2018-05-21 14:49:39
Osoba, która zmieniła informację: Andrzej Suszko Data ostatniej zmiany: 2018-05-21 14:49:39
Artykuł był wyświetlony: 1065 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Niegosławice w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na "Rozbudowa z przebudową budynku świetlicy w Krzywczycach, budowa zbiornika na ścieki z przyłączem, budowa infrastruktury"

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-12 06:21:57

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Włodzimierz Łagowski Data wytworzenia informacji: 2017-07-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Włodzimierz Łagowski Data wprowadzenia do BIP 2017-07-12 06:21:57
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-12 06:22:48
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-12 06:22:48
Artykuł był wyświetlony: 2531 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie wycinka drzew

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-11 21:23:17

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
P. T. WŁAŚCICIELE DRZEW ROSNĄCYCH PRZY LINIACH KOLEJOWYCH
 
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Zielonej Górze, informuje, że zgodnie z art. 56 ust. 1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07.08.2008 r. (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 1227) istnieje obowiązek usunięcia wszystkich drzew i krzewów rosnących w pasie 15 m od osi skrajnego toru i zakaz nowych nasadzeń.
Zakład nasz jako zarządca infrastruktury kolejowej został zobowiązany do usunięcia drzew, których nie jest posiadaczem, na gruncie sąsiadującym z terenem kolejowym.
Wykonawca wycinki drzew skontaktuje się z właścicielami drzew rosnących przy liniach kolejowych, w celu ustalenia sposobu zagospodarowania drewna oraz protokolarnego jego przekazania. Pozyskane drewno pozostaje w dyspozycji jego właściciela. Prosimy o współdziałanie przy wykonywaniu zadania.
Za wycięte drzewa, zgodnie z art. 56 ust 4 ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, odszkodowanie ustawowo nie przysługuje, gdyż wyrosły po wybudowaniu linii kolejowej.
Dyrektor Zakładu
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Jarosław Wesołowski Data wytworzenia informacji: 2017-07-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Wesołowski Data wprowadzenia do BIP 2017-07-11 21:23:17
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-11 21:23:22
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-11 21:23:22
Artykuł był wyświetlony: 2527 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami konsultacji społecznych projektów uchwał Rady Gminy Niegosławice w sprawie nadania statutów sołectwom położonym na terenie Gminy Niegosławice.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-03 21:16:46

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Bartosz Krause Data wytworzenia informacji: 2017-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bartosz Krause Data wprowadzenia do BIP 2017-07-03 21:16:46
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-03 21:20:43
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-03 21:20:43
Artykuł był wyświetlony: 2569 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze uchylająca zaskarżoną decyzję

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-07-03 20:52:11

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Jarosław Wesołowski Data wytworzenia informacji: 2017-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jarosław Wesołowski Data wprowadzenia do BIP 2017-07-03 20:52:11
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-07-03 21:06:49
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2017-07-03 21:06:48
Artykuł był wyświetlony: 2573 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Przetarg na sprzedaż drewna tartacznego.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-22 08:24:53

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Włodzimierz Łagowski Data wytworzenia informacji: 2017-03-22 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Jan Kosiński Data wprowadzenia do BIP 2017-03-22 08:24:53
Wprowadził informację do BIP: Jolanta Tarłowska Data udostępnienia informacji: 2017-03-22 08:27:07
Osoba, która zmieniła informację: Jolanta Tarłowska Data ostatniej zmiany: 2017-03-22 08:29:06
Artykuł był wyświetlony: 2991 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami projektu uchwały

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2012-04-19 15:53:49
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu