ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Niegosławice w 2020 roku.
Nr aktu prawnego
XII.102.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XII.101.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XII.100.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Niegosławice na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
XII.99.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Niegosławice na 2020 r.
Nr aktu prawnego
XII.98.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
XII.96.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII.97.2019 w sprawie Programu współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.
Nr aktu prawnego
XII.97.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
XII.95.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2019-11-29
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2019 r.
Nr aktu prawnego
XII.94.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2019-10-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pt.: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Przecławiu, gmina Niegosławice."
Nr aktu prawnego
XI.91.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji