ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2019-10-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała w sprawie dokonania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2019-2030
Nr aktu prawnego
XI.93.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2019-09-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
Uchwała Nr X.86.2019 Rady Gminy Niegosławice z dnia 30 września 2019 r. w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2019 r.
Nr aktu prawnego
X.86.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2019-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz lokalnej oczyszczalni ścieków w m. Mycielin gmina Niegosławice"
Nr aktu prawnego
IX.85.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2019-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2019-2028
Nr aktu prawnego
IX.84.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2019-07-30
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IX.83.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2019-07-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie Gminy Niegosławice
Nr aktu prawnego
VIII.82.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2019-07-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Niegosławice oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
VIII.81.2019
Status
Oczekujący
Lp: 28
Data podjęcia
2019-07-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice.
Nr aktu prawnego
VIII.80.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2019-07-05
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Nr aktu prawnego
VII.79.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2019-06-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr II.37.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
VII.78.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji