ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
VI.67.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa i wyznaczenie inkasentów oraz określenia wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
VI.66.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2019-2028
Nr aktu prawnego
VI.65.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-05-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2019 rok
Nr aktu prawnego
VI.64.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów
Nr aktu prawnego
V.63.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegosławice w 2019 r.
Nr aktu prawnego
V.62.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Przecławiu
Nr aktu prawnego
V.61.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony zdrowia - zakup tomografu komputerowego dla Wsz SP ZOZ w Nowej Soli
Nr aktu prawnego
V.60.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2019-2028
Nr aktu prawnego
V.59.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2019 rok
Nr aktu prawnego
V.58.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji