ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2019-03-26
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Niegosławice
Nr aktu prawnego
V.57.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegosławice
Nr aktu prawnego
IV.56.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
IV.55.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
IV.54.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023
Nr aktu prawnego
IV.53.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Żłobka Elfiki w Gościeszowicach
Nr aktu prawnego
IV.52.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Żłobka Fasolki w Przecławiu
Nr aktu prawnego
IV.51.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu Zespołu Żłobków w Niegosławicach
Nr aktu prawnego
IV.50.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dzieci w żłobkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Niegosławice oraz warunków częściowego zwolnienia od ponoszonych opłat
Nr aktu prawnego
IV.49.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2019-02-22
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2019-2028
Nr aktu prawnego
IV.48.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji