ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 601
Data podjęcia
2012-06-22
Grupa tematyczna
zarządzenie
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
Nr aktu prawnego
120.25.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 602
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy XXVII.146.2012
Tytuł aktu
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXVII.146.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 603
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy XXVII.145.2012
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały Nr XXVI.136.2012 Rady Gminy Niegosławice z dnia 05 grudnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
XXVII.145.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 604
Data podjęcia
2012-12-28
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy XXVII.144.2012
Tytuł aktu
w sprawie określenia zwolnień z podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXVII.144.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 605
Data podjęcia
2011-10-31
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy XII/66/2011
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XII/66/2011
Status
Obowiązujący
Lp: 606
Data podjęcia
2012-01-27
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy XVII/89/2012
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania usuwania azbestu
Nr aktu prawnego
XVII/89/2012
Status
Obowiązujący
Lp: 607
Data podjęcia
2012-12-05
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy XXVI.132.2012
Tytuł aktu
w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Nr aktu prawnego
XXVI.132.2012
Status
Nieobowiązujący
Lp: 608
Data podjęcia
2010-02-25
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy XXXIII/175/2010
Tytuł aktu
w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Niegosławice
Nr aktu prawnego
XXXIII/175/2010
Status
Obowiązujący
Lp: 609
Data podjęcia
2012-12-05
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy XXVI.138.2012
Tytuł aktu
w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach
Nr aktu prawnego
XXVI.138.2012
Status
Obowiązujący
Lp: 610
Data podjęcia
2012-12-05
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy XXVI.137.2012
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Niegosławice
Nr aktu prawnego
XXVI.137.2012
Status
Nieobowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji