ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 71
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
II.37.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 72
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Niegosławice
Nr aktu prawnego
II.36.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 73
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Niegosławice
Nr aktu prawnego
II.35.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 74
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie Programu współpracy Gminy Niegosławice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019
Nr aktu prawnego
II.34.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 75
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie dokonania zmiany w uchwale Rady Gminy Niegosławice nr XLI.239.2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu na realizację zadania pt. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 328 w m. Niegosławice w zakresie budowy ścieżki rowerowej”
Nr aktu prawnego
II.33.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 76
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zwolnienia z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych
Nr aktu prawnego
II.32.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 77
Data podjęcia
2018-12-18
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały nr XXXIII.178.2017 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu gminy Niegosławice na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z realizacją przedsięwzięć z zakresu ochrony powietrza
Nr aktu prawnego
II.31.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 78
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania i transportu nieczystości ciekłych z terenu gminy Niegosławice
Nr aktu prawnego
II.30.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 79
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia metody i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nr aktu prawnego
II.29.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 80
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze gminy Niegosławice.
Nr aktu prawnego
II.28.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji