ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których części zamieszkują mieszkańcy oraz części na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Nr aktu prawnego
II.27.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Nr aktu prawnego
II.26.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały nr XL.232.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Nr aktu prawnego
II.25.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
Nr aktu prawnego
II.24.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały nr XL.230.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Niegosławice
Nr aktu prawnego
II.23.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Nr aktu prawnego
II.22.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie uchylenia uchwały nr XL.231.2018 Rady Gminy Niegosławice z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobie świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Nr aktu prawnego
II.21.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu sołectwa Zimna Brzeźnica
Nr aktu prawnego
II.20.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu sołectwa Sucha Dolna
Nr aktu prawnego
II.19.2018
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2018-12-10
Grupa tematyczna
Uchwała Rady Gminy
Tytuł aktu
w sprawie zmiany statutu sołectwa Stara Jabłona
Nr aktu prawnego
II.18.2018
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji