ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2018-10-12 Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych, przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Niegosławice XLVIII.265.2018 Obowiązujący
2 2018-10-12 Uchwała Rady Gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 99/3 w obrębie Krzywczyce w gminie Niegosławice XLVIII.264.2018 Obowiązujący
3 2018-10-12 Uchwała Rady Gminy w sprawie stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 99/3 w obrębie Krzywczyce w gminie Niegosławice nie narusza ustaleń studium XLVIII.263.2018 Obowiązujący
4 2018-10-12 Uchwała Rady Gminy w sprawie zmiany Statutu Gminy Niegosławice XLVIII.262.2018 Obowiązujący
5 2018-10-12 Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasad promocji obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów, jakim muszą odpowiadać składane projekty XLVIII.261.2018 Obowiązujący
6 2018-09-28 Uchwała Rady Gminy w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego XLVII.260.2018 Obowiązujący
7 2018-09-28 Uchwała Rady Gminy w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2018-2024 XLVII.259.2018 Obowiązujący
8 2018-09-28 Uchwała Rady Gminy w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2018 rok XLVII.258.2018 Obowiązujący
9 2018-09-05 Uchwała Rady Gminy w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży zasad usytuowania na terenie Gminy Niegosławice miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych XLVI.257.2018 Obowiązujący
10 2018-01-25 zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Niegosławice w zakresie: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2018 r. 0050.1.2018 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu