ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-03-26 Uchwała Rady Gminy w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów V.63.2019 Obowiązujący
2 2019-03-26 Uchwała Rady Gminy w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Niegosławice w 2019 r. V.62.2019 Obowiązujący
3 2019-03-26 Uchwała Rady Gminy w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Przecławiu V.61.2019 Obowiązujący
4 2019-03-26 Uchwała Rady Gminy w sprawie: udzielania pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony zdrowia - zakup tomografu komputerowego dla Wsz SP ZOZ w Nowej Soli V.60.2019 Obowiązujący
5 2019-03-26 Uchwała Rady Gminy w sprawie: dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niegosławice na lata 2019-2028 V.59.2019 Obowiązujący
6 2019-03-26 Uchwała Rady Gminy w sprawie: dokonania zmian uchwały budżetowej Gminy Niegosławice na 2019 rok V.58.2019 Obowiązujący
7 2019-03-26 Uchwała Rady Gminy w sprawie odwołania radnego z funkcji wiceprzewodniczącego Rady Gminy Niegosławice V.57.2019 Obowiązujący
8 2019-02-22 Uchwała Rady Gminy w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Niegosławice IV.56.2019 Obowiązujący
9 2019-02-22 Uchwała Rady Gminy w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV.55.2019 Obowiązujący
10 2019-02-22 Uchwała Rady Gminy w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. IV.54.2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu