ˆ

Szkody łowieckie

Szczegóły informacji

Szkody łowieckie - informacje ogólne

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-27 13:25:26 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-27 13:28:59 przez Jolanta Tarłowska

Szkody łowieckie - informacje ogólne

Szkody łowieckie
         W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku Ustawy z dnia
22 marca 2018 roku o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw, Wójt Gminy Niegosławice informuje, że zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy Prawo łowieckie, od dnia 1 kwietnia 2018 roku, wniosek o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez: przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do organu wykonawczego gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, tj. do właściwego terytorialnie Wójta Gminy.
Zgodnie z wytycznymi  ustawowymi wniosek o oszacowanie szkód zawiera
w szczególności:
1) imię i nazwisko albo nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela albo posiadacza gruntów rolnych;
2) wskazanie miejsca wystąpienia szkody;
3) wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.
Szacowania szkód łowieckich - w przypadku ich wystąpienia na terenie Gminy Niegosławice – zgodnie z ww. ustawą, a także ustalenia wysokości odszkodowania dokonuje Zespół składający się z:
1) przedstawiciela gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody, zwanego dalej "przedstawicielem gminy", którym jest: SOŁTYS danej jednostki pomocniczej – sołectwa, na którym wystąpiły szkody łowieckie;
2) przedstawiciela zarządcy albo dzierżawcy obwodu łowieckiego;
3) właściciela albo posiadacza gruntów rolnych, na terenie których wystąpiła szkoda.
Niestawiennictwo właściciela albo posiadacza gruntów rolnych lub dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego nie wstrzymuje dokonania szacowania szkód.
W dalszym ciągu do wynagradzania szkód łowieckich zobowiązany jest dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego. Wypłaty odszkodowania dzierżawca albo zarządca obwodu łowieckiego dokonuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania protokołu z szacowania ostatecznego, od którego nie wniesiono odwołania.
Druki wniosków  dostępne są w Urzędzie Gminy Niegosławice, pokój nr 2, 3 na stronie internetowej Urzędu Gminy Niegosławice w zakładce „Szkody Łowieckie” oraz u sołtysów wsi.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyla informację: Aneta Sławek Data wytworzenia informacji: 2018-04-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Aneta Sławek Data wprowadzenia do BIP 2018-04-27 13:25:26
Wprowadził informację do BIP: Jolanta Tarłowska Data udostępnienia informacji: 2018-04-27 13:28:59
Osoba, która zmieniła informację: Jolanta Tarłowska Data ostatniej zmiany: 2018-04-27 13:52:47
Artykuł był wyświetlony: 154 raz(y)

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice