ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Niegosławice
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Samorządowego Zakładu Komunalnego w Niegosławicach

Miejsce pracy: Urząd Gminy Niegosławice

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Samorządowy Zakład Komunalny w Niegosławicach

Data udostępnienia: 2019-02-06

Ogłoszono dnia: 2019-02-06 09:37:43 przez Józefa Jędrzejowska

Termin składania dokumentów: 2019-02-18 15:30:00

Nr ogłoszenia: 1/2019

Zlecający: Wójt Gminy Niegosławice

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1)  obywatelstwo polskie,
 2)  wykształcenie wyższe, preferowane  techniczne,
 3)  co najmniej  5 letni staż pracy,
 4)  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 5) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego
      i/lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 6) nieposzlakowana opinia,
 7) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.
                          
b. Wymagania dodatkowe:
 1. doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 2. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych oraz zasad funkcjonowania  gminnych zakładów komunalnych
 3. znajomość  ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o pracownikach samorządowych,
 4. znajomość prawa pracy i przepisów BHP,
 5. prawo jazdy kat. B,
 6. umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność pracy w zespole, kreatywność, rzetelność, dyspozycyjność, samodzielność,
 7. znajomość obsługi komputera.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. kierowanie pracą zakładu komunalnego,
 2. gospodarowanie powierzonym majątkiem,
 3. prowadzenie gospodarki finansowej zakładu komunalnego,
 4. pełnienie roli pracodawcy w stosunku do pracowników, zatrudnionych w zakładzie,
 5. odpowiedzialność za całokształt działalności zakładu komunalnego,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

miejsce wykonywania pracy – Samorządowy Zakład Komunalny znajduje się w budynku Urzędu Gminy Niegosławice.

V. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny własnoręcznie podpisany,
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 
 
 • życiorys (CV) z opisem dotychczasowej działalności zawodowej własnoręcznie podpisany,
 • kserokopia lub odpis dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe,
 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy i doświadczenie zawodowe,
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz na czas ich ustawowej archiwizacji zgodnie z rzeczowym wykazem akt, a w razie zatrudnienia – w celu realizacji pracodawcy związanych z zatrudnieniem,
 • obowiązek informacyjny  - RODO
oświadczenie kandydata o przyjęciu do wiadomości faktu, iż informacje zawarte w ofercie stanowią informację publiczną.    

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-18 15:30:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko dyrektora Samorządowego Zakładu Komunalnego ”   
 
c. Miejsce:
w sekretariacie Urzędu Gminy w Niegosławicach lub pocztą na adres Urzędu Gminy w Niegosławicach, 67-312 Niegosławice 55, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 lutego 2019r. do  godz.15.30.( decyduje data wpływu do urzędu).

VII. Informacje dodatkowe:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi więcej  niż 6%.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Niegosławice
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Józefa Jędrzejowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Józefa Jędrzejowska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-06 09:34:09
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-06 09:37:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Marta Skibiszewska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-26 11:01:14
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
484 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony