ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 91
Data podjęcia
2019-02-26
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: przeznaczenia do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej stanowiącej gminny zasób nieruchomości Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.16.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 92
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.4.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 93
Data podjęcia
2019-02-19
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.3.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 94
Data podjęcia
2019-02-06
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: powołania komisji przetargowej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.12.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 95
Data podjęcia
2019-02-06
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
zmieniające Zarządzenie Nr 0050.18.2015 Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.13.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 96
Data podjęcia
2019-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: zmian do regulaminu pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku ustalonego Zarządzeniem Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 27/2009 z dnia 24 czerwca 2009 roku
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120-.2.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 97
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Nowe Miasteczko na 2019 rok
Nr aktu prawnego
IV/29/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 98
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości i warunków udzielania bonifikat od wniesienia, opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Nowe Miasteczko.
Nr aktu prawnego
IV/28/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 99
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie określenia warunków udzielania zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis dla przedsiębiorców działających na terenie gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
IV/27/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 100
Data podjęcia
2019-01-31
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
Nr aktu prawnego
IV/26/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji