ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
VI/38/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
VI/37/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nowe Miasteczko w 2019 roku
Nr aktu prawnego
VI/36/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Wielospecjalistycznego Szpitala Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli
Nr aktu prawnego
VI/35/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie: zmian w budżecie Gminy Nowe Miasteczko na 2019 r.
Nr aktu prawnego
VI/34/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-03-27
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Nowosolskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej nr l032F w m. Miłaków" w ramach Funduszu Dróg Samorządowych
Nr aktu prawnego
VI/33/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-02-25
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2019-2028
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.15.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-03-12
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: odwołania I (pierwszego) ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Nowym Miasteczku stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.21.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-03-08
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert nw otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.20.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-03-08
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.19.2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji