ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
1 2019-02-25 ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasteczko na lata 2019-2028 Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Obowiązujący
2 2019-03-12 ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO w sprawie: odwołania I (pierwszego) ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w Nowym Miasteczku stanowiącej własność Gminy Nowe Miasteczko Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Obowiązujący
3 2019-03-08 ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO w sprawie: powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert nw otwartym konkursie na wykonanie zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, kultury fizycznej i sportu Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Obowiązujący
4 2019-03-08 ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO w sprawie: upoważnienia do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji w sprawach świadczenia wychowawczego Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Obowiązujący
5 2019-03-05 Zarządzenia Burmistrza w sprawie: powołania zespołu wyborczego do spraw organizacji wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Zarządzenie Nr 120.6.2019 Obowiązujący
6 2019-03-04 Zarządzenia Burmistrza w sprawie: wyznaczenia pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Zarządzenie Nr 120.5.2019 Obowiązujący
7 2019-02-19 ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO w sprawie: powołania komisji przetargowej Zarządzenie Nr 0050.14.2019 Obowiązujący
8 2019-02-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowe Miasteczko V/32/2019 Obowiązujący
9 2019-02-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmian do uchwały Nr XLIV/262/20l4 Rady Miejskiej w Nowym Miasteczku z dnia 21 sierpnia 2014 roku w sprawie poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa wyznaczenia inkasentów oraz terminów płatności dla inkasentów V/31/2019 Obowiązujący
10 2019-02-25 Uchwały Rady Miejskiej w sprawie: zmian w budżecie Gminy Nowe Miasteczko na 2019 r. V/30/2019 Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu