Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2019-06-26
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Zielona Góra na utrzymanie Izby Wytrzeźwień
Nr aktu prawnego
IX/50/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-06-06
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie z obiektów stanowiących mienie komunalne gminy
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.35.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-06-06
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia cennika za wywóz nieczystości płynnych wozem asenizacyjnym będącym własnością Gminy Nowe Miasteczko z posesji położonych na terenie Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.34.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-06-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: zmian do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 120.10.2019 z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.12.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej dla przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.10.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-05-28
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie: rozpoczęcia procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.9.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-06-03
Grupa tematyczna
Zarządzenia Burmistrza
Tytuł aktu
w sprawie zmiany w zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Nr 120.5.2014 z 25 maja 2018 roku w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim Nowe Miasteczko oraz zmiany w zarządzeniu Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko Ne 120.5.2014 z 31 stycznia 2014 roku w sprawie wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym, służącym do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.11.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w przedmiocie uporządkowania nazw ulic na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Poniatowskiego, obejmującym ulice: Jaworową, Akacjową, Brzozową, Wierzbową, Klonową, Topolową oraz Jesionową, położone na terenie miasta Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.33.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-05-30
Grupa tematyczna
ZARZĄDZENIA ORGANU WYKONAWCZEGO
Tytuł aktu
w sprawie zmian w planie budżetu gminy na 2019 r.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.32.2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-05-29
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Miejskiej
Tytuł aktu
w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nowe Miasteczko
Nr aktu prawnego
VIII/49/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji