ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejest Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 1
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-06-07
Zakres przedmiotowy
Budowa obwodnicy m. Nowe Miasteczko w ciągu drogi wojewódzkiej 328
Lp: 2
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-06
Zakres przedmiotowy
Nałożenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia " Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Popęszyce w Gminie Nowe Miasteczko" . Ustalić następujący zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko w pełnym wymiarze zgodnie z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., 2081 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem : Opis konkretnych rozwiązań technologicznych planowanych do zastosowania na terenie planowanej farmy fotowoltaicznej . Analiza oddzialywania przedsięwzięcia w zakresie emisji hala su wraz z częścią obliczeniową , z uwzględnieniem wszystkich źródeł hałasu oraz graficznym przedstawieniem propagacji halasu z planowanego przedsięwzięcia na podkładzie kartograficznym .
Lp: 3
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-06
Zakres przedmiotowy
o zawieszenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Popęszyce w Gminie Nowe Miasteczko"
Lp: 4
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2019-05-06
Zakres przedmiotowy
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą "Budowa obwodnicy m. Nowe Miasteczko w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328".
Lp: 5
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2018-04-30
Zakres przedmiotowy
"Zagospodarowanie poscaleniowe- przebudowa dróg transportu rolnego" na potrzeby zadania " Scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Konin-Szyba, Popęszyc e" w gminie Nowe Miasteczko.
Lp: 6
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-04-20
Zakres przedmiotowy
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji pod nazwą "Zagospodarowanie poscaleniowe - Przebudowa dróg transportu rolnego" na potrzeby zadania "Scalenie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Konin-Szyba,Popęszyce " w gminie Nowe Miasteczko
Lp: 7
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-04-11
Zakres przedmiotowy
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowa drogi powiatowej nr 1032F w miejscowości Miłaków długość ok 2,3 km"
Lp: 8
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2018-01-16
Zakres przedmiotowy
stwierdzenie braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: "przebudowie drogi powiatowej nr 1035F na odcinku od km 3+342 do km 4+729 w miejscowości Rejów"
Lp: 9
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2017-12-19
Zakres przedmiotowy
"Przebudowa drogi powiatowej nr 1035F na odcinku od km 3+342 do km 4+729 w miejscowości Rejów"
Lp: 10
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-11-30
Zakres przedmiotowy
przebudowie oczyszczalni ścieków w Nowym Miasteczku

Nawigacja między stronami listy informacji