ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejest Informacji o Środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-11-30
Zakres przedmiotowy
Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do istniejącej zabudowy na działkach: ul.Marchlewskiego nr ew. 308, 325/9, 355/2,355/8,355110 obr. Nowe Miasteczko, d z. nr ew. 515/8,67 1,515/9,516/2,671 obr. Gołaszyn, ul. Marcinkowskiego dz. nr ew. 599/32 ,600/4,368/4,345/32,345/18 obr . Nowe Miasteczko, ul. Bolesława Prusa dz. nr ew. 749 obr. Nowe Miasteczko, ul. 22 Lipca nr ew. 552/2 obr. Gołaszyn
Lp: 12
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-11-28
Zakres przedmiotowy
Rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do istniejącej zabudowy na działkach: ul.Marchlewskiego nr ew. 308, 325/9, 355/2,355/8,355110 obr. Nowe Miasteczko, d z. nr ew. 515/8,67 1,515/9,516/2,671 obr. Gołaszyn, ul. Marcinkowskiego dz. nr ew. 599/32 ,600/4,368/4,345/32,345/18 obr . Nowe Miasteczko, ul. Bolesława Prusa dz. nr ew. 749 obr. Nowe Miasteczko, ul. 22 Lipca nr ew. 552/2 obr. Gołaszyn
Lp: 13
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2016-11-25
Zakres przedmiotowy
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie oczyszczalni ścieków w Nowym Miasteczku
Lp: 14
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-03-03
Zakres przedmiotowy
w sprawie decyzji ostatecznej Burmistrza Gminy i Miasta Nowe Miasteczko nr 25/2013 z dnia 31.12.2013 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie elektrociepłowni na biogaz o zainstalowanej mocy elektrycznej mniejszej niż 0,5 MW i mocy cieplnej mniejszej niż 0,5 MW na dz. nr ew. 487/17, 487/18, 487/19 - obręb Gołaszyn, gmina Nowe Miasteczko.
Lp: 15
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-01-26
Zakres przedmiotowy
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: " Elektrociepłowni a na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Gołaszyn, gmina Nowe Miasteczko" zlokalizowanego na działkach o nr ewidencyjnych: 487/14, 487/15, 487/16, 487/17, 487/18, 487/19, 487/22.
Lp: 16
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2016-01-26
Zakres przedmiotowy
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrociepłowni na biogaz o mocy do 1 MW w miejscowości Gołaszyn, w gminie Nowe Miasteczko" zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych: 487/14,487/15,487/16,487/17,487/18,487/19,487/22
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-12-21
Zakres przedmiotowy
zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: "Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1 MW w miejscowości Gołaszyn, w gminie Nowe Miasteczko"
Lp: 18
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-08-05
Zakres przedmiotowy
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
Lp: 19
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-06-15
Zakres przedmiotowy
Zmiana decyzji znak IGKiSŚ.6220.2.2014 z dnia 12.03.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Nowe Miasteczko na działce nr 503/82 obręb Gołaszyn, gmina Nowe Miasteczko,"
Lp: 20
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2015-03-12
Zakres przedmiotowy
decyzja znak: IGKiSŚ.6220.2.2014 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego "Nowe Miasteczko" na działce nr 503/82 obręb Gołaszyn, gmina Nowe Miasteczko,"

Nawigacja między stronami listy informacji