ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 9365

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Nowe Miasteczko 3325
Wiadomości ogólne 2915
Podstawa prawna - statut 3010
Herb pieczęć 1271
Położenie 1210
Informacje statystyczne 1092
Urząd Miejski Nowe Miasteczko 14287
Informacje teleadresowe 3274
Kierownictwo Urzędu 4281
Regulamin Organizacyjny Urzędu 3208
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk 12182
Rada Miejska 6365
Aktualności 4480
Skład Rady 64
Rada I Kadencji 1215
Rada II Kadencji 1294
Rada III Kadencji 1194
Rada IV Kadencji 1162
Rada V Kadencji 1072
Rada VI Kadencji 3213
Rada VII Kadencji 2728
Rada VIII Kadencji 495
Komisje Rady 2755
Komisje Wspólne 682
Protokoły z Komisji Wspólnych 344
Rok 2014 2063
Rok 2015 5335
Rok 2016 4983
Rok 2017 2429
Rok 2018 1870
Rok 2019 660
Komisja Budżetu Integracji z Unią Europejską 608
Protokoły Komisji Budżetu Integracji z Unią Europejską 388
Rok 2015 1268
Rok 2016 1438
Rok 2017 673
Rok 2018 258
Rok 2019 147
Plany pracy Komisji Budżetu i Współpracy z Unią Europejską 815
Komisjia Rolnictwa i Ochrony Środowiska 597
Protokoły z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 655
Rok 2015 1209
Rok 2016 1696
Rok 2017 1383
Rok 2018 481
Plany pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2072
Komisja Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 556
Protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 387
Rok 2015 3044
Rok 2016 2939
Rok 2017 2392
Rok 2018 573
Rok 2019 407
Plany pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 1023
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 521
Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 742
Rok 2015 1521
Rok 2016 1749
Rok 2017 2932
Rok 2018 895
Rok 2019 41
Plany pracy Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1595
Komisja rewizyjna 410
Protokoły Komisji Rewizyjnej 234
Rok 2015 1161
Rok 2016 2096
Rok 2017 2438
Rok 2018 1546
Rok 2019 342
Plany pracy Komisji rewizyjnej 1978
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 69
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 31
Rok 2018 305
Rok 2019 194
Sesje Rady Miejskiej 11225
Protokoły z sesji 988
Rok 2014 8230
Rok 2015 5873
Rok 2016 4737
Rok 2017 4912
Rok 2018 2918
Rok 2019 829
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 1375
Interpelacje radnych 361
Jednostki pomocnicze -Sołectwa 5841
Jednostki organizacyjne 2905
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 2126
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku 1823
Gminny Ośrodek Kultury 1548
Rejestr instytucji kultury 1600

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 28690
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIASTECZKU 35
Budżet Gminy 2735
Rok 2014 664
Sprawozdania 1973
Opinie RIO 1580
Rok 2015 527
Sprawozdania 5076
Opinie RIO 889
Rok 2016 464
Sprawozdania 1586
Opinie RIO 548
Rok 2017 280
Sprawozdania 1087
Rok 2018 166
Sprawozdania 878
Rok 2019 265
Sprawozdania 382
Podatki i opłaty lokalne 2679
Stawki podatków lokalnych 8328
Zwolnienia z podatków 905
Wzory obowiązujących informacji i deklaracji podatkowych 834
Przetargi, zamówienia publiczne, sprzedaż 19049
Przetargi 49820
Zamówienia publiczne 81727
Zamówienia publiczne do 30 tys. EURO 3643
Wykazy 36427
Ogłoszenia o pracy 30689
Aktualne 7414
W toku 12663
Wyniki 22882
Akty prawne 135917
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty 11147
Rok 2014 3631
Rok 2015 15581
Rok 2016 13274
Rok 2017 8776
Rok 2018 11991
Rok 2019 4125
Organizacje Pozarządowe 3725
Wykaz Organizacji Pozarządowych 4437
Otwarte konkursy ofert 2102
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 5016
Wyniki otwartych konkursów ofert 2270
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych 4751
Oferty 2016 rok 957
Oferty 2017 rok 877
Oferty 2018 rok 905
Oferty 2019 rok 836
Konsultacje 4087
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 2268
Oświadczenia majątkowe 59628
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 12722
Ochrona Środowiska 4879
Rejest Informacji o Środowisku 7314
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 2455
Ocena stanu wody pitnej w Gminie Nowe Miasteczko 1009
Gminna Ewidencja Zabytków 4529
Zarządzenia ws. zmian do GEZ 914
Co i jak załatwić 5378
Wydziały 2175
Sprawy 1931
Wybory, referenda, konsultacje 5629
Wybory Parlamentarne 2019 74
Informacje, zarządzenia, komunikaty 570
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 138
Informacje, zarządzenia, komunikaty 646
Wybory samorządowe 2018 3002
Informacja, zarządzenia, komunikaty 2745
Miejska Komisja Wyborcza w Nowym Miasteczku 1171
Uchwały Miejskiej Komisji Wyborczej 1719
Referendum 2016 579
Informacja, zarządzenia, komunikaty 4355
2015 544
Wybory Prezydenckie 1192
Informacje, zarządzenia, komunikaty 1259
Obwody wyborcze 1176
Wyniki Wyborów 1364
Składy Obwodowych komisji Wyborczych 347
Referendum 6 września 864
Obwody wyborcze 429
Składy obwodowych komisji 715
Wybory samorządowe 2014 2817
Informacje, zarządzenia, komunikaty 5557
Okręgi wyborcze 1796
Obwody wyborcze 1233
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 1987
Lista Kandydatów 1734
Wyniki wyborów 6131
Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych 1023
Wybory Parlamentarne 2015 416
Informacje, zarządzenia, komunikaty 796
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 676
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 585
Konsultacje w sprawie przywrócenia posterunku policji 345
Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie uporządkowania nazw ulic na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Poniatowskiego, obejmującym ulice: Jaworową, Akacjową, Brzozową, Wierzbową, Klonową, Topolową oraz Jesionowa 273
Konsultacje w sprawie zmian w statutach sołectw 136
Sprawy petentów 2005
ARCHIWALNY BIP 112
Informacja Publiczna 2831
Kontrole, Petycje, Audyty 1534
Audyty 2829
Petycje kierowane do UG 913
Petycje kierowane do Rady Miejskiej 747
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1585
Łowiectwo 366
Terminy polowań zbiorowych 2443
Miejsce przechowywania książki ewidencyjnej 317
Rejestr zbiorow danych osobowych 1139
Raport o stanie Gminy 86
Za 2018 rok 106

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 109764
Redakcja biuletynu 1692
Mapa serwisu 1897
Statystyki 1871
Kanały RSS 1521
Kontakt 11514
« powrót do poprzedniej strony