ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 10610

Menu podmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Gmina Nowe Miasteczko 3398
Wiadomości ogólne 3106
Podstawa prawna - statut 3108
Herb pieczęć 1322
Położenie 1281
Informacje statystyczne 1136
Urząd Miejski Nowe Miasteczko 14811
Informacje teleadresowe 3382
Kierownictwo Urzędu 4417
Regulamin Organizacyjny Urzędu 3316
Wykaz referatów, zespołów i stanowisk 12993
Rada Miejska 6542
Aktualności 4690
Skład Rady 67
Rada I Kadencji 1264
Rada II Kadencji 1344
Rada III Kadencji 1240
Rada IV Kadencji 1205
Rada V Kadencji 1127
Rada VI Kadencji 3316
Rada VII Kadencji 2773
Rada VIII Kadencji 596
Komisje Rady 2928
Komisje Wspólne 706
Protokoły z Komisji Wspólnych 354
Rok 2014 2147
Rok 2015 5556
Rok 2016 5229
Rok 2017 2627
Rok 2018 2143
Rok 2019 1049
Komisja Budżetu Integracji z Unią Europejską 618
Protokoły Komisji Budżetu Integracji z Unią Europejską 400
Rok 2015 1299
Rok 2016 1494
Rok 2017 742
Rok 2018 290
Rok 2019 186
Plany pracy Komisji Budżetu i Współpracy z Unią Europejską 878
Komisjia Rolnictwa i Ochrony Środowiska 619
Protokoły z Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 678
Rok 2015 1243
Rok 2016 1783
Rok 2017 1457
Rok 2018 541
Plany pracy Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska 2457
Komisja Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 571
Protokoły Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 400
Rok 2015 3195
Rok 2016 3146
Rok 2017 2612
Rok 2018 655
Rok 2019 623
Plany pracy Komisji Gospodarki Komunalnej Ładu i Porządku Publicznego 1171
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 534
Protokoły Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 772
Rok 2015 1568
Rok 2016 1832
Rok 2017 3155
Rok 2018 1019
Rok 2019 94
Plany pracy Komisj Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych 1881
Komisja rewizyjna 423
Protokoły Komisji Rewizyjnej 242
Rok 2015 1215
Rok 2016 2199
Rok 2017 2606
Rok 2018 1768
Rok 2019 549
Plany pracy Komisji rewizyjnej 2238
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 83
Protokoły Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 40
Rok 2018 376
Rok 2019 390
Sesje Rady Miejskiej 11645
Protokoły z sesji 1019
Rok 2014 8470
Rok 2015 6178
Rok 2016 4955
Rok 2017 5327
Rok 2018 3291
Rok 2019 1327
Transmisje z sesji Rady Miejskiej 1655
Wyniki głosowań 230
Interpelacje radnych 462
Jednostki pomocnicze -Sołectwa 6133
Jednostki organizacyjne 2946
Zespół Szkół Nr 1 w Nowym Miasteczku 2187
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Miasteczku 1890
Gminny Ośrodek Kultury 1609
Rejestr instytucji kultury 1731

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 29982
KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W URZĘDZIE MIEJSKIM W NOWYM MIASTECZKU 78
Budżet Gminy 2803
Rok 2014 676
Sprawozdania 2036
Opinie RIO 1806
Rok 2015 535
Sprawozdania 5209
Opinie RIO 919
Rok 2016 479
Sprawozdania 1635
Opinie RIO 588
Rok 2017 292
Sprawozdania 1153
Rok 2018 203
Sprawozdania 1024
Rok 2019 299
Sprawozdania 569
Podatki i opłaty lokalne 2858
Stawki podatków lokalnych 8769
Zwolnienia z podatków 1028
Wzory obowiązujących informacji i deklaracji podatkowych 1076
Przetargi, zamówienia publiczne, sprzedaż 20034
Przetargi 53358
Zamówienia publiczne 86272
Zamówienia publiczne do 30 tys. EURO 4833
Wykazy 39788
Zapytania ofertowe 799
Ogłoszenia o pracy 32304
Aktualne 7683
W toku 13432
Wyniki 24304
Akty prawne 147563
Ogłoszenia, obwieszczenia, komunikaty 11501
Rok 2014 3734
Rok 2015 16090
Rok 2016 13794
Rok 2017 9267
Rok 2018 13172
Rok 2019 6699
Rok 2020 36
Organizacje Pozarządowe 3862
Wykaz Organizacji Pozarządowych 4671
Otwarte konkursy ofert 2123
Ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 5350
Wyniki otwartych konkursów ofert 2415
Tryb pozakonkursowy zlecania zadań publicznych 4968
Oferty 2016 rok 982
Oferty 2017 rok 918
Oferty 2018 rok 966
Oferty 2019 rok 1105
Konsultacje 4527
Dokumenty dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi 2382
Oświadczenia majątkowe 64105
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 13189
Ochrona Środowiska 5101
Rejest Informacji o Środowisku 8124
Przydomowe oczyszczalnie ścieków 2503
Ocena stanu wody pitnej w Gminie Nowe Miasteczko 1379
Gminna Ewidencja Zabytków 4757
Zarządzenia ws. zmian do GEZ 966
Co i jak załatwić 5635
Wydziały 2237
Sprawy 2040
Wybory, referenda, konsultacje 5720
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 2020 24
Konsultacje w sprawie zapotrzebowania na opiekę nad dzieckiem do alt 3 (żłobek) 180
Wybory Parlamentarne 2019 89
Informacje, zarządzenia, komunikaty 807
Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego 2019 150
Informacje, zarządzenia, komunikaty 738
Referendum 2016 602
Informacja, zarządzenia, komunikaty 4487
Wybory samorządowe 2014 2829
Informacje, zarządzenia, komunikaty 5642
Okręgi wyborcze 1843
Obwody wyborcze 1275
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 2026
Lista Kandydatów 1760
Wyniki wyborów 6221
Uprawnienia dla wyborców niepełnosprawnych 1046
2015 553
Wybory Prezydenckie 1260
Informacje, zarządzenia, komunikaty 1275
Obwody wyborcze 1218
Wyniki Wyborów 1410
Składy Obwodowych komisji Wyborczych 370
Referendum 6 września 887
Obwody wyborcze 447
Składy obwodowych komisji 745
Wybory Parlamentarne 2015 439
Informacje, zarządzenia, komunikaty 819
Składy Obwodowych Komisji Wyborczych 696
Konsultacje w sprawie przywrócenia posterunku policji 376
Konsultacje z mieszkańcami w przedmiocie uporządkowania nazw ulic na osiedlu mieszkaniowym przy ul. Poniatowskiego, obejmującym ulice: Jaworową, Akacjową, Brzozową, Wierzbową, Klonową, Topolową oraz Jesionowa 352
Konsultacje w sprawie statutów sołectw 677
Konsultacje w sprawie zmian w statutach sołectw 215
Sprawy petentów 2047
ARCHIWALNY BIP 113
Informacja Publiczna 2944
Kontrole, Petycje, Audyty 1590
Audyty 2936
Petycje kierowane do UG 948
Petycje kierowane do Rady Miejskiej 807
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych 1775
Łowiectwo 476
Terminy polowań zbiorowych 3192
Miejsce przechowywania książki ewidencyjnej 374
Rejestr zbiorow danych osobowych 1164
Raport o stanie Gminy 124
Za 2018 rok 160

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 115877
Redakcja biuletynu 1744
Mapa serwisu 1966
Statystyki 1966
Kanały RSS 1588
Kontakt 12016
« powrót do poprzedniej strony