ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Nowym Miasteczku
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: RATOWNIK WODNY

Miejsce pracy: Urząd Miejski W Nowym Miasteczku

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Spraw Środowiskowych

Data udostępnienia: 2019-07-01

Ogłoszono dnia: 2019-07-02 08:52:52 przez Andrzej Włodarczak

Termin składania dokumentów: 2019-07-12 12:00:00

Nr ogłoszenia: 3/2019

Zlecający: BURMISTRZ GMINY I MIASTA NOWE MIASTECZKO

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
 1. obywatelstwo polskie/kraju Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium RP,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych,
 3. korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. nieposzlakowana opinia,
 6. wykształcenie minimum zawodowe,
 7. aktualne uprawnienia ratownika wodnego,
 8. zatrudnienie, pełnienie służby lub przynależność do podmiotu uprawnionego do wykonywania ratownictwa wodnego
i) aktualny certyfikat ukończenia kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy,
j) znajomość języka polskiego,
k) doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
b. Wymagania dodatkowe:
a) samodzielność w wykonywaniu zadań ,
b) umiejętność sprawnej organizacji pracy, skutecznego komunikowania się
i przekazywania informacji,
c) dyspozycyjność,
d) odporność na stres,
e) uczciwość, odpowiedzialność i zaangażowanie
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. pełnienie służby na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody, niezwłoczne reagowanie na każdy sygnał wzywania pomocy oraz podejmowanie akcji ratowniczej,
 2. zabezpieczenie miejsca wypadku lub zagrożenia,
 3. ewakuacja osób z miejsca stanowiącego zagrożenie dla życia lub zdrowia,
 4. transport osób, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym do miejsca, gdzie jest możliwe podjęcie medycznych czynności ratunkowych przez jednostki systemu Państwowego Ratownictwa medycznego,
 5. kontrola stanu urządzeń oraz sprzętu, które zapewniają bezpieczeństwo osób kąpiących się,
 6. sygnalizowanie, za pomocą urządzeń alarmowych (gwizdek, mikrofon) przekroczeń regulaminu,
 7. reagowanie na wszelkie wypadki naruszania regulaminu obowiązującego na terenie niecki basenowej,
 8. poszukiwanie osób zaginionych na obszarze wodnym

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

 1. umowa o pracę na okres od 17.07.2019 r. – do 31.08.2019 r.
 2. godziny od 1100-1900
 3. wynagrodzenie – 3.300,00 zł brutto/ miesięcznie

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

pow.6%

V. Wymagane dokumenty:

a)  kwestionariusz osobowy,
 1. kserokopie dokumentów i świadectw potwierdzających wykształcenie kandydata,
 2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień, o których mowa w pkt I
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających przebyte zatrudnienie,
 4. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na w/w stanowisku.    

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-07-12 12:00:00
b. Sposób:
 1. w zamkniętej kopercie, osobiście lub listem poleconym z dopiskiem: „OFERTA NA STANOWISKO RATOWNIKA WODNEGO”
c. Miejsce:
Urząd Miejski w Nowym Miasteczku ul. Rynek 2, 67-124 Nowe Miasteczko – sekretariat Urzędu – pok. Nr 3

VII. Informacje dodatkowe:

 1. oferty, które wpłyną do Urzędu Miejskiego po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
 2. wymaganie dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Oświadczam, że zapoznałem/am się z „Klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Nowym Miasteczku” – klauzula informacyjna stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Nowe Miasteczko
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Włodarczak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-02 08:50:31
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Świtoń
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-02 08:52:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Świtoń
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-18 07:49:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
66 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony