ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie - II publiczny przetarg na sprzedaż drewna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-10-13 09:32:01

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyla informację: Marcin Przybyła Data wytworzenia informacji: 2017-10-13 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Przybyła Data wprowadzenia do BIP 2017-10-13 09:32:01
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Wołodźko Data udostępnienia informacji: 2017-10-13 09:39:02
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Wołodźko Data ostatniej zmiany: 2017-10-13 09:39:02
Artykuł był wyświetlony: 80 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o planowanych konsultacjach społecznych Gminnego Programu Rewitalizacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-26 13:19:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

http://osno.pl/content.php?cms_id=1902&lang=pl&p=p3

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Urbaniak Data wytworzenia informacji: 2017-09-26 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Urbaniak Data wprowadzenia do BIP 2017-09-26 13:19:32
Wprowadził informację do BIP: Ewa Urbaniak Data udostępnienia informacji: 2017-09-26 13:19:41
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Urbaniak Data ostatniej zmiany: 2017-09-26 13:19:40
Artykuł był wyświetlony: 318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie - I publiczny przetarg na sprzedaż drewna

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-09-18 16:00:16

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyla informację: Monika Adamowicz Data wytworzenia informacji: 2017-09-18 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Marcin Przybyła Data wprowadzenia do BIP 2017-09-18 16:00:16
Wprowadził informację do BIP: Monika Adamowicz Data udostępnienia informacji: 2017-09-18 16:04:02
Osoba, która zmieniła informację: Monika Adamowicz Data ostatniej zmiany: 2017-09-18 16:04:02
Artykuł był wyświetlony: 499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-20 09:33:29

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Ośna Lubuskiego
ogłasza informację o podjęciu przez
Radę Miejską w Ośnie Lubuskim uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie na lata 2017-2023
 
Burmistrz Ośna Lubuskiego działając na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777 z poźn. zm.) informuje, że dnia 13 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Ośnie Lubuskim przyjęła uchwałę nr XVII/180/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ośnie na lata 2017-2023.
W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, która określa zasady oraz tryb przygotowywania, prowadzenia i oceny rewitalizacji, przygotowanie, koordynowanie i tworzenie warunków do prowadzenia rewitalizacji, a także jej prowadzenie w zakresie własności gminy, zostało uznane za zadanie własne. Chcąc w skuteczny, długofalowy i kompleksowy sposób zapobiegać negatywnym zjawiskom, występującym na terenie Miasta i Gminy Ośno Lubuskie, konieczne jest podjęcie działań zmierzających do powstrzymania lub zapobiegania procesom degradacji. W tym celu uznaje się niezbędne opracowanie i uchwalenie gminnego programu rewitalizacji
W terminie do dnia 31.07.2017 r. osoby zainteresowane procesem rewitalizacji mogą składać propozycje projektów do zamieszczenia w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Ośno Lubuskie na lata 2017-2023.
Projekt gminnego programu rewitalizacji zostanie poddany konsultacjom społecznym, podczas których interesariusze rewitalizacji będą mogli zgłaszać swoje uwagi.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Urbaniak Data wytworzenia informacji: 2017-06-20 09:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Urbaniak Data wprowadzenia do BIP 2017-06-20 09:33:29
Wprowadził informację do BIP: Ewa Urbaniak Data udostępnienia informacji: 2017-06-20 09:33:34
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Urbaniak Data ostatniej zmiany: 2017-06-20 10:17:11
Artykuł był wyświetlony: 1447 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

II nabór na członków Komitetu Rewitalizacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-06-01 13:17:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Urbaniak Data wytworzenia informacji: 2017-06-01 13:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Urbaniak Data wprowadzenia do BIP 2017-06-01 13:17:42
Wprowadził informację do BIP: Ewa Urbaniak Data udostępnienia informacji: 2017-06-01 13:21:41
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Urbaniak Data ostatniej zmiany: 2017-06-01 13:21:41
Artykuł był wyświetlony: 1738 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nabór na członków Komitetu Rewitalizacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-05-08 08:14:40

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Urbaniak Data wytworzenia informacji: 2017-05-08 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Urbaniak Data wprowadzenia do BIP 2017-05-08 08:14:40
Wprowadził informację do BIP: Ewa Urbaniak Data udostępnienia informacji: 2017-05-08 08:29:27
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Urbaniak Data ostatniej zmiany: 2017-05-08 08:29:27
Artykuł był wyświetlony: 1933 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uwaga - termin konsultacji przesunięty do 25 marca 2017 r.

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-03-09 07:49:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uprzejmie informuję, iż termin konsultacji projektów uchwał w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji oraz w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji zostaje przedłużony do 25 marca 2017 r.
 
 
 
Burmistrz Ośna Lubuskiego
 
(-) mgr Stanisław Kozłowski
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Urbaniak Data wytworzenia informacji: 2017-03-09 07:48:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Urbaniak Data wprowadzenia do BIP 2017-03-09 07:49:30
Wprowadził informację do BIP: Ewa Urbaniak Data udostępnienia informacji: 2017-03-09 07:49:34
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Urbaniak Data ostatniej zmiany: 2017-03-09 07:49:34
Artykuł był wyświetlony: 2467 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-17 09:05:37

Akapit nr 1 - brak tytułu

treść uchwały

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Urbaniak Data wytworzenia informacji: 2017-02-17 08:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Urbaniak Data wprowadzenia do BIP 2017-02-17 09:05:37
Wprowadził informację do BIP: Ewa Urbaniak Data udostępnienia informacji: 2017-02-17 09:05:43
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Urbaniak Data ostatniej zmiany: 2017-02-17 09:05:43
Artykuł był wyświetlony: 2730 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-16 07:48:15

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w
Ośnie Lubuskim w sprawie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
 
Na podstawie art. 6 i 7 ust. 2 Ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Ośna Lubuskiego zawiadamia o
 
rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie zasad wyznaczania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji
 
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie zasad powoływania, zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu.
Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad powoływania, zasad działania Komitetu Rewitalizacji i ustanowienia jego Regulaminu.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 23.02.2017 r. do dnia 24.03.2017 r. w następujących formach:
 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej lub elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze będzie można dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail:
 1. Urzędu Miejskiego Ośna Lubuskiego: wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczania Komitetu Rewitalizacji”.
 2. firmy Future Green Innovations S.A.: wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczania Komitetu Rewitalizacji”.
 1. Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające omówienie zasad wyznaczania składu i zasad działania Komitetu Rewitalizacji. Dokładny termin i miejsce spotkania zostaną podane na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 2. Zbieranie uwag  ustnych do protokołu oraz pisemnych w budynku Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie lub w siedzibie firmy Future Green Innovations S.A., ul. Podole 60, 30-394 Kraków.
Po przyjęciu przez Radę Miejską w Ośnie Lubuskim uchwały w sprawie zasad wyznaczania i zasad działania Komitetu Rewitalizacji, uruchomiony zostanie nabór na kandydatów do wskazanego Komitetu, a następnie zostanie on powołany w drodze Zarządzenia Burmistrza Ośna Lubuskiego.
 
Materiały informacyjne i formularz uwag dostępne będą:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim pod adresem http://www.osno.pl/
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ośno Lubuskie pod adresem internetowym http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugosnolubuskie/
3) w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, w  godzinach pracy Urzędu.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja ta zostanie opublikowana stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz Ośna Lubuskiego
(-) mgr Stanisław Kozłowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Urbaniak Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 07:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Urbaniak Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 07:48:15
Wprowadził informację do BIP: Ewa Urbaniak Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 07:48:22
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Urbaniak Data ostatniej zmiany: 2017-03-28 08:15:02
Artykuł był wyświetlony: 2698 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-02-16 07:40:01

Akapit nr 1 - brak tytułu

OBWIESZCZENIE
w sprawie konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w
Ośno Lubuskim w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego
i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
 
Na podstawie art. 6 i art. 11 ust. 3 Ustawy z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) Burmistrz Ośna Lubuskiego zawiadamia o
 
rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Ośnie Lubuskim w sprawie wyznaczenia obszaru  zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie
 
Zakres konsultacji społecznych obejmie wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta i Gminy Ośno Lubuskie. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 23.02.2017 r. do dnia 24.03.2017 r. w następujących formach:
 1. Zbieranie uwag i wniosków w formie elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione formularze będzie można dostarczyć drogą elektroniczną na adres e-mail:
 1. Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim: wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczania obszarów”.
 2. firmy Future Green Innovations S.A.: wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt uchwały w sprawie wyznaczania obszarów”.
 1. Spotkanie konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiające przedstawienie uwag i opinii, a także propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Dokładny termin i miejsce spotkania zostaną podane na co najmniej 7 dni kalendarzowych przed planowanym spotkaniem.
 2. Zbieranie uwag ustnych do protokołu oraz pisemnych w budynku Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie lub w siedzibie firmy Future Green Innovations S.A., ul. Podole 60, 30-394 Kraków.
 3. Zbieranie uwag, opinii i propozycji poprzez badanie ankietowe.
 
Materiały informacyjne oraz ankieta dostępne będą:
1) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ośnie Lubuskim pod adresem http://www.osno.pl/
2) w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Ośno Lubuskie pod adresem internetowym http://bip.wrota.lubuskie.pl/ugosnolubuskie/
3) w Urzędzie Miejskim w Ośnie Lubuskim, ul. Rynek 1, 69-220 Ośno Lubuskie, w  godzinach pracy Urzędu.
 
Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 Ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu, a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja ta zostanie opublikowana stronie internetowej Urzędu Miejskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.
Burmistrz Ośna Lubuskiego
(-) mgr Stanisław Kozłowski
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Ośno Lubuskie
Osoba, która wytworzyla informację: Ewa Urbaniak Data wytworzenia informacji: 2017-02-16 07:30:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewa Urbaniak Data wprowadzenia do BIP 2017-02-16 07:40:01
Wprowadził informację do BIP: Ewa Urbaniak Data udostępnienia informacji: 2017-02-16 07:40:05
Osoba, która zmieniła informację: Ewa Urbaniak Data ostatniej zmiany: 2017-03-28 10:28:20
Artykuł był wyświetlony: 2699 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Ośno Lubuskie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu